Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Teollinen biotekniikka ja kestävä kemia

Tutkimuksen sisältö ja sovellukset

Tutkimuksemme keskittyvät sellaisten bio- ja kemian teknologioiden kehittämiseen, joilla tuotetaan lisäarvotuotteita uusiutuvista luonnonvaroista, erityisesti elintarviketuotantoon soveltumattomista biomassalähteistä.

Suunnittelemme, kehitämme ja sovellamme ympäristöystävällisiä ja tehokkaita kemian ja biokemian työvälineitä ja prosesseja biomassan jalostusarvoketjun eri vaiheisiin, kuten esikäsittelyyn, hydrolyysiin, fraktiointiin ja muokkaamiseen.

Yksi tärkeimmistä tutkimuskohteistamme on solutehdaskonsepti, jossa kehitämme mikrobi- ja kasvisoluja ja niihin perustuvia tuotantoprosesseja kemikaalien, biopolttoaineiden, proteiinien, lääkeaineiden ja ruoka-aineiden tuotantoa varten. Kemian ja biokemian menetelmiä käytämme uusien lisäarvoa tuottavien molekyylien ja polymeerien syntetisoimisessa sekä ennestään tunnettujen yhdisteiden muokkaamisessa niiden toimivuuden ja tuoteominaisuuksien parantamiseksi. Uusien entsyymien löytäminen sekä sellulaasien ja hapettavien entsyymien kaltaisten biokatalyyttien hyödyntäminen ovat ydinosaamistamme. Hyödynnämme systeemibiologiaa ja mallintamista bioteknologisten ja kemiallisten tuotantoprosessien kehittämisessä.

Osoituksena VTT:n teollisen biotekniikan ja kestävän kemian alalla tekemän työn korkeasta tieteellisestä tasosta Suomen Akatemia on nimennyt sen huippuyksikökseen valkoisen biotekniikan ja vihreän kemian alalla vuosiksi 2008–2012.

Tulevaisuuden näkymät

Ilmastonmuutoksen hillintä ja fossiilisten luonnonvarojen hinnanvaihtelu johtavat uusien biomassaan perustuvien tuotteiden kehittämiseen. VTT:n biojalostamoja koskeva tutkimus avaa uusia teknologisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia useilla teollisuudenaloilla. Lisäksi prosessiteollisuuden on parannettava materiaali- ja energiatehokkuuttaan turvatakseen kilpailukykynsä tulevaisuudessa.

Resurssit

Erittäin osaavan henkilöstön lisäksi meillä on käytettävissämme hyvin varustetut laboratoriot, kolme pilot-mittakaavan tuotantolaitosta ja nykyaikaiset mallinnus- ja simulointivälineet. Teemme kiinteää yhteistyötä VTT:n materiaalitutkimuksen, paperi- ja sellunvalmistustekniikan ja energia-alan asiantuntijoiden kanssa sekä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.


Lisätietoja

Tuulamari Helaja
Teknologiapäällikkö
020 722 4817

Tiina Nakari-Setälä
Teknologiapäällikkö
020 722 5134

Soili Peltonen
Asiakaspäällikkö
020 722 2930

Merja Penttilä
Tutkimusprofessori
020 722 4504

Ali Harlin
Tutkimusprofessori
020 722 6386

Osaamiset

Lisätietoja

Tuulamari Helaja
Teknologiapäällikkö
020 722 4817

Tiina Nakari-Setälä
Teknologiapäällikkö
020 722 5134

Soili Peltonen
Asiakaspäällikkö
020 722 2930

Merja Penttilä
Tutkimusprofessori
020 722 4504

Ali Harlin
Tutkimusprofessori
020 722 6386

Katso myös