Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kestävät prosessit

Tutkimuksen sisältö ja sovellukset

VTT kehittää prosesseja ja prosessikonsepteja ottaen huomioon kestävän kehityksen vaatimukset, taloudellisuuden ja tehokkuuden. Tuotannon kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota raaka-aineiden ja energian säästämiseen. Työssämme yhdistyvät laboratorio- ja pilot-mittakaavan kokeellinen tutkimus ja tietokoneavusteinen suunnittelu.

Prosessiosaamistamme syvennämme uusilla fenomenologisilla tiedoilla, joita keräämme mittausjärjestelmien avulla. Jatkojalostamme näitä tietoja tietokonesimulaatioiden avulla.

Tutkimus- ja kehitystyömme kohdistuu erityisesti biomassaan liittyviin prosesseihin kuten paperinvalmistukseen ja biojalostamotoimintaan. Hyödynnämme osaamistamme ja laitteitamme myös kemian, metallurgian ja energian muuntamisen prosesseissa.

Tulevaisuuden näkymät

Teollisen toiminnan ympäristövaikutusten minimoiminen kilpailukyvystä tinkimättä edellyttää uudenlaisia prosessisovelluksia, energia- ja materiaalitehokkuutta sekä tuotteiden korkeaa laatua. Viime aikoina tapahtunut bioteknologinen kehitys ja uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden lisääntyminen avaa teollisuudelle uusia mahdollisuuksia. Voimme kehittää uusia tuotteita ja prosessivaihtoehtoja asiakkaillemme kestävän kehityksen mukaisen toiminnan avulla.

Resurssit

VTT:ssä on Euroopan johtava kokeellisen ja pilot-mittakaavan tutkimuksen asiantuntemus ja se yhdistyy tunnettuihin teoreettisiin ja laskennallisiin menetelmiin. VTT:llä on käytössään useita pilot-mittakaavan laitteistoja, jotka soveltuvat erityisesti paperinvalmistuksen ja biojalostuksen prosesseihin. Prosessitutkimuksen tukena ovat nykyaikaiset laboratoriomme ja analyysipalvelumme. Laskennallinen tutkimus toteutetaan VTT:n kehittämällä, ainutlaatuisella prosessien simulointiohjelmalla, jossa käytetään sekä lämpökemian että laskennallisen nestedynamiikan menetelmiä.


Lisätietoja

Janne Poranen
Tutkimusalueen päällikkö, Kuidut ja biomateriaalit
020 722 2689

Tuulamari Helaja
Tutkimusalueen päällikkö, Prosessikemia ja ympäristötekniikka
020 722 4817

Osaamiset

Lisätietoja

Janne Poranen
Tutkimusalueen päällikkö, Kuidut ja biomateriaalit
020 722 2689

Tuulamari Helaja
Tutkimusalueen päällikkö, Prosessikemia ja ympäristötekniikka
020 722 4817

Katso myös