Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Bio- ja kemianprosessit

Tutkimuksen painopistealueita ovat: kestävän kehityksen kemia ja prosessit, biotekniikka sekä terveys- ja hyvinvointisovellusten tietotekniset ratkaisut. Tutkimusaiheet kattavat koko ketjun molekyylitason tutkimuksesta ja reaktiomekanismien selvittämisestä prosessisovellusten kehitykseen sekä laboratorio- että pilottimittakaavassa. Lääkekehityksessä hyödynnetään mm. tehoseulontamenetelmiä ja RNAi-tekniikoita. Metabolomiikka- ja geeniekspressiokokeista saatavan biologisen datan analyysi ja mallinnus voidaan integroida kehittyneeseen bioinformatiikka-alustaan, joka mahdollistaa joko vaikutuksen kohteena olevien biologisten prosessien analysoinnin eri olosuhteissa tai tiettyihin sairauksiin yhteydessä olevien biomarkkereiden identifioinnin. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tietoteknisten ratkaisujen sovelluskohteita ovat mm: tietointensiivisen hoidon tuki, esimerkiksi nukutuksessa ja tehohoidossa, yksilön oman terveyden hallinnan mahdollistaminen sekä tietotekniset ratkaisut, jotka tukevat ikääntyvien henkilöiden itsenäistä suoriutumista. 

Kemikaalien ja polymeerien tuottamiseen on käytettävissä tarvittava infrastruktuuri. Fermentointi- ja jatkokäsittelylaitteistot mahdollistavat entsyymien ja kemikaalien bioteknisen tuottamisen kahteen kuutiometriin saakka. Kuituprosessien ja paperinvalmistuksen yksikköprosessien tutkimuksessa ja kehityksessä teollisuusasiakkaita palvelevat ainutlaatuiset pilotti- ja testauslaitteet sekä mallinnuksen työkalut. Uusi moduuleista koostuva pilotti-päällystyslinja mahdollistaa funktionaalisten päällysteiden kehityksen.

Asiakkaiden kilpailukykyä voidaan parantaa seuraavilla alueilla:

 • uusien biomassapohjaisten biopolttoaineiden, kemikaalien ja polymeerien tuotantoteknologiat
 • biomassaa hydrolysoivien ja funktionalisoivien entsyymien seulonta ja tuotto
 • mikrobien ja kasvien metabolian muokkaus bulkki- ja arvokemikaalien tuotantoa varten
 • terveyttä edistävien elintarvikkeiden tuotantoteknologiat
 • uudet kasvipohjaiset lisäarvolliset elintarvikekomponentit ja lääkkeet
 • paperinvalmistuksen ja muiden kuituprosessien yksikköoperaatioiden ja prosessikonseptien kehitys
 • funktionaaliset, biopohjaiset päällystys-, painatus- ja pintakäsittelyratkaisut
 • analyyttiset ja laskennalliset työkalut diagnostiikkaan ja biomarkkereiden löytämiseen
 • tiedon integrointi- ja tiedonlouhinta-alustat tietointensiiviseen bioinformatiikkaan ja terveyssovelluksiin
 • tehoseulonta lääkekehityksessä
 • lääkkeiden ja ympäristökemikaalien turvallisuusarviointi
 • tietointensiivinen signaalin- ja kuvankäsittely terveydenhoidossa
 • tietotekniset terveys- ja hyvinvointisovellukset sekä ikääntyvien itsenäinen suoriutuminen.

Tulevaisuuden haasteita:

 • taloudellisesti ja teknisesti kestävien ratkaisujen kehittäminen biomassan jalostamiseksi korkean jalostusarvon tuotteiksi
 • terveellisempien ja vähemmän lisäaineita sisältävien elintarvikkeiden kysynnän kasvu
 • ikääntyvän väestön tarpeet
 • diagnostiikan ja lääketieteellisen hoidon kehityssuuntaukset yksilöllisessä terveydenhoidossa.


Lisätietoja

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Harri Kopola
Tutkimusjohtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2369

Arto Maaninen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2348