Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Bio- ja kemianprosessit

Tutkimuksen painopistealueita ovat: kestävän kehityksen kemia ja prosessit, biotekniikka sekä terveys- ja hyvinvointisovellusten tietotekniset ratkaisut. Tutkimusaiheet kattavat koko ketjun molekyylitason tutkimuksesta ja reaktiomekanismien selvittämisestä prosessisovellusten kehitykseen sekä laboratorio- että pilottimittakaavassa. Lääkekehityksessä hyödynnetään mm. tehoseulontamenetelmiä ja RNAi-tekniikoita. Metabolomiikka- ja geeniekspressiokokeista saatavan biologisen datan analyysi ja mallinnus voidaan integroida kehittyneeseen bioinformatiikka-alustaan, joka mahdollistaa joko vaikutuksen kohteena olevien biologisten prosessien analysoinnin eri olosuhteissa tai tiettyihin sairauksiin yhteydessä olevien biomarkkereiden identifioinnin. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tietoteknisten ratkaisujen sovelluskohteita ovat mm: tietointensiivisen hoidon tuki, esimerkiksi nukutuksessa ja tehohoidossa, yksilön oman terveyden hallinnan mahdollistaminen sekä tietotekniset ratkaisut, jotka tukevat ikääntyvien henkilöiden itsenäistä suoriutumista. 

Kemikaalien ja polymeerien tuottamiseen on käytettävissä tarvittava infrastruktuuri. Fermentointi- ja jatkokäsittelylaitteistot mahdollistavat entsyymien ja kemikaalien bioteknisen tuottamisen kahteen kuutiometriin saakka. Kuituprosessien ja paperinvalmistuksen yksikköprosessien tutkimuksessa ja kehityksessä teollisuusasiakkaita palvelevat ainutlaatuiset pilotti- ja testauslaitteet sekä mallinnuksen työkalut. Uusi moduuleista koostuva pilotti-päällystyslinja mahdollistaa funktionaalisten päällysteiden kehityksen.

Asiakkaiden kilpailukykyä voidaan parantaa seuraavilla alueilla:

 • uusien biomassapohjaisten biopolttoaineiden, kemikaalien ja polymeerien tuotantoteknologiat
 • biomassaa hydrolysoivien ja funktionalisoivien entsyymien seulonta ja tuotto
 • mikrobien ja kasvien metabolian muokkaus bulkki- ja arvokemikaalien tuotantoa varten
 • terveyttä edistävien elintarvikkeiden tuotantoteknologiat
 • uudet kasvipohjaiset lisäarvolliset elintarvikekomponentit ja lääkkeet
 • paperinvalmistuksen ja muiden kuituprosessien yksikköoperaatioiden ja prosessikonseptien kehitys
 • funktionaaliset, biopohjaiset päällystys-, painatus- ja pintakäsittelyratkaisut
 • analyyttiset ja laskennalliset työkalut diagnostiikkaan ja biomarkkereiden löytämiseen
 • tiedon integrointi- ja tiedonlouhinta-alustat tietointensiiviseen bioinformatiikkaan ja terveyssovelluksiin
 • tehoseulonta lääkekehityksessä
 • lääkkeiden ja ympäristökemikaalien turvallisuusarviointi
 • tietointensiivinen signaalin- ja kuvankäsittely terveydenhoidossa
 • tietotekniset terveys- ja hyvinvointisovellukset sekä ikääntyvien itsenäinen suoriutuminen.

Tulevaisuuden haasteita:

 • taloudellisesti ja teknisesti kestävien ratkaisujen kehittäminen biomassan jalostamiseksi korkean jalostusarvon tuotteiksi
 • terveellisempien ja vähemmän lisäaineita sisältävien elintarvikkeiden kysynnän kasvu
 • ikääntyvän väestön tarpeet
 • diagnostiikan ja lääketieteellisen hoidon kehityssuuntaukset yksilöllisessä terveydenhoidossa.


Lisätietoja

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Harri Kopola
Tutkimusjohtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2369

Arto Maaninen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2348

Teknologiat ja osaamiset

Lisätietoja

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Harri Kopola
Tutkimusjohtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2369

Arto Maaninen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2348

Katso myös