Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Bioteknik, kemi och processteknik

Fokusområden i forskningsarbetet är hållbar utveckling med användning av kemiska processer och bioteknik samt lösningar för hälsovårds- och välfärdstillämpningar. Forskningsämnena täcker hela kedjan från forskning på molekylnivå (nya enzymer, utveckling av nya mikrobstammar, utveckling av kemiska reaktionsvägar, utveckling av läkemedelsreceptormolekyler och biologiska indikatorer) och utredning av reaktionsmekanismer för utveckling av processtillämpningar både i laboratorie- och pilotskala. I utvecklingen av läkemedel utnyttjas bl.a. metoder för HT-screening och RNAi-tekniker. Analys och modellering av biologiska data som t.ex metabolomik- och genexpressionsdata integreras med en bioinformatikplattform, vilket möjliggör klarläggning av påverkade biologiska processer under olika förhållanden eller identifiering av biologiska indikatorer förenade med vissa sjukdomar. Tillämpningar av IT-lösningar inom hälsa och välfärd är bland annat stöd för kunskapsintensiv vård, t.ex. narkos och intensivvård, att ge människor möjligheter att kontrollera sin hälsa och IT-lösningar som hjälper äldre människor att klara sig på egen hand.

Den tillgängliga infrastrukturen för produktion av kemikalier och polymerer beskrivs nedan. Fermenterings- och uppreningsutrustningen möjliggör bioteknisk produktion av enzymer och kemikalier upp till två kubikmeter. Fiberprocessforskning och avancerad processutveckling i papperstillverkning betjänar våra industrikunder genom unika pilot- och testapparater och modelleringsverktyg. En ny modulbaserad pilotbeläggningslinje möjliggör utveckling av funktionella beläggningar såsom barrier- och ytbehandlingsmaterial.

VTT kan stöda kundens konkurrenskraft på många områden:

 • produktionsteknik för nya biomassabaserade biobränslen, kemikalier och polymerer
 • screening och produktion av enzymer som hydrolyserar och funktionaliserar biomassa
 • omställning av mikrobers och växters metabolism för produktion av bulkkemikalier och högvärdeskemikalier
 • produktionsteknik för hälsofrämjande livsmedel
 • nya vegetabiliska komponenter för mervärdeslivsmedel och läkemedel
 • utveckling av enhetsoperationer och processkoncept för papperstillverkning och andra fiberprocesser
 • funktionella, biobaserade bestryknings-, tryck- och ytbehandlingslösningar
 • analytiska och matematiska verktyg för diagnostik och identifiering av biologiska indikatorer
 • integrerade plattformar och datautvinningsplattformar för kunskapsintensiv bioinformatik och hälsotillämpningar
 • HT-screening vid läkemedelsutveckling
 • säkerhetsbedömning av läkemedel och miljökemikalier
 • kunskapsintensiv signal- och bildbehandling inom hälsovården
 • IT-tillämpningar på hälso- och välfärdsområdet och möjligheter för äldre att klara sig på egen hand.

Framtida utmaningar:

 • utveckling av ekonomiskt och tekniskt hållbara lösningar för att förädla biomassa till produkter med högt förädlingsvärde
 • ökad efterfrågan på hälsosammare livsmedel med mindre tillsatsämnen
 • behoven hos en åldrande befolkning
 • utvecklingstrender i diagnostik och medicinsk vård inom individuell hälsovård


Mer information

Johanna Buchert
Vice President, Research, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Vice President, Operations, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 7117

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Arto Maaninen
Vice President, Operations, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2348

Teknologin och kunnandet

Mer information

Johanna Buchert
Vice President, Research, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Vice President, Operations, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 7117

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Arto Maaninen
Vice President, Operations, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2348

Se också