Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Energia

Energiatutkimuksessa globaalin ilmastonmuutoksen hillintä merkitsee panostamista energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden sekä hiilipäästöttömän energiantuotannon tutkimukseen ja kehitykseen.

Energiatutkimuksen keskeisinä tavoitteina ovat: kasvihuonekaasupäästöjen voimakas vähentäminen, teollisuuden ja liikenteen energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvien energialähteiden ja kestävien energian tuotantomuotojen tutkimus. Kehitämme kestävän kehitykseen mukaisia ratkaisuja koko arvoketjussa teknologian ennakoinnista tutkimukseen ja kehitykseen, uuden teknologian markkinoille saattamiseen ja liiketoimintatutkimukseen. Kaikilla osa-alueilla tavoitteena ovat aidosti merkittävät ja vaikutukselliset jopa yli 50 % kasvihuonekaasupäästövähennykset vuoteen 2050 mennessä, energiantalouden huoltovarmuus sekä kilpailukykyisyys.

Energiatutkimuksen pääkohteet:

 • uusiutuvat energialähteet, bioenergia, tuuli, polttokennot
 • ydinenergia ja ydinjätehuolto
 • teollisuuden energiatehokkuus, sellu- ja paperiteollisuuden uudet prosessiratkaisut ja biojalostamot
 • liikenteen energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen, öljyä korvaavat polttoaineet, sähköautot
 • voimalaitostekniikka, poltto- ja kaasutustekniikka, hiilidioksidin talteenotto, moottorivoimalat
 • jätteiden energia- ja materiaalihyötykäyttö
 • energiajärjestelmät ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimet.

VTT:n energiatutkimus ja -kehitystyö tapahtuu seuraavilla tasoilla:

 • viranomaisten ja yritysten strategiapäätöksen tukeminen ja ennakointityö
 • järjestelmätason tarkastelut sekä uuden teknologian konseptikehitys, markkinoille saattaminen ja liiketoimintatutkimus
 • soveltavat interface-tekniikat ja uusien ratkaisuiden kehittäminen eri teknologioita yhdistämällä
 • valitut maailmanluokan keihäänkärkiohjelmat.

Keskeiset tulevaisuuden haasteet

Kansainväliset ilmastosopimukset edellyttävät mittavia kasvihuonekaasupäästöjen vähennnyksiä lähivuosikymmeninä, mikä edellyttää niin parannuksia nykyjärjestelmissä kuin hyppäyksellisiä globaaleja muutoksia. Suomalaisen energiaklusterin vahvuuksina ovat: ydinenergian tehokas ja turvallinen käyttö, uusiutuvien energialähteiden lisääminen niin metsäenergian kuin tuulisähkön osalta sekä tehokas energian käyttö teollisuudessa, rakennuksissa ja liikenteessä. Uudet tekniikat tulee saattaa nopeutetusti markkinoille, jotta kykenemme saavuttamaan EU:n energia- ja ilmasto-ohjelmassa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet.


Lisätietoja

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Teknologiat ja osaamiset

Lisätietoja

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Katso myös