Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Arvoa jätteistä

Jätteestä raaka-aineeksi

Kasvava mineraalijätteen määrä ja kiristyvä lainsäädäntö yhdistettynä kasvaviin jätteenkäsittelykuluihin pakottavat teollisuuden uusimaan prosessejaan. Toisaalta erilaiset jätteet ovat myös potentiaalinen raaka-aineresurssi.

Tärkeimmät tutkimusalueet ovat: 

  • jätteiden analysointi, lajittelu ja jaottelu arvokkaan jakeen erittelemiseksi tai haitallisen jakeen poistaminen lopputuotteen laadun parantamiseksi
  • jalostusprosessit, esimerkiksi erilaiset lämpökäsittelyt
  • erilaisten jätteen käsittelyprosessien yhdistäminen.

Orgaanisen jätteen jalostaminen

Teollisuus, maatalous ja yhdyskunnat tuottavat jätettä, jota pyritään vähentämään eri tavoin tai hyödyntämään paremmin. Kilpailu ja kiristyvät määräykset luovat haasteita entistä parempiin ratkaisuihin. Me VTT:llä tarjoamme ratkaisuja näihin haasteisiin. Jätetutkimuksemme kattaa useita eri osa-alueita: bioenergiasta aina uusien materiaalien valmistamiseen asti:

  • jätteiden analysointi, lajittelu ja jaottelutekniikat sekä laboratorio- että pientehdasmittakaavassa
  • uusien, tehokkaampien jäteprosessien kehittäminen ja raaka-aineiden parempi hyödyntäminen
  • solurakenteiden ja biokatalyyttien tuntemus yhdistettynä muuhun jäteteknologian tuntemukseen on tie kohti nollapäästö visiota.

Jäte / raaka-aine analysointi ja laskenta = Industrial symbiosis

VTT:n kauaskantoisin hanke vesi- ja jäteteknologioiden alueella on kehittää järjestelmä, jossa informaatio eri jäteteknologioista integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi koostuen tietokannoista ja ohjelmistoista. Tavoitteena on muuttaa materiaali- ja energiahävikkejä uudeksi liiketoiminnaksi.

Kehityksen pääpaino on seuraavissa teknologioissa:

  • ongelmien ratkaisu perustuen VTT:n laaja-alaiseen teknologiaosaamisen hyödyntämiseen
  • integroidut jäteteknologiakonseptit, jotka mahdollistavat tehokkaan jäte / raaka-ainevaihdon
  • elinkaarianalyysien ulottaminen aina raaka-aineiden hankinnasta, tuotekehityksen ja suunnittelun kautta jätteiden hyödyntämiseen.