Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tieto- ja viestintäteknologiat

ICT-tutkimusalue koostuu laajasti digitaalisen informaation tuottamisen, siirtämisen ja hyödyntämisen tutkimuksesta. Tavoitteena on vahvistaa asiakasyritystemme kilpailukykyä ja uudistaa yhteiskuntaa jalostamalla tutkimuksesta uusia toimintapoja elinkeinoelämään, tutkimukseen ja julkishallintoon.

Keskeinen tulevaisuuden haaste on kaiken digitalisoitumisen aiheuttama yhdentyminen, digitaalinen konvergenssi, jossa eri toimialojen ja tieteiden parhaat käytännöt otetaan laajasti käyttöön. Tämä parantaa tuottavuutta, mutta mahdollistaa myös kokonaan uusien toimialojen synnyn, esimerkiksi digitaalisten palveluiden ympärille tai äly-ympäristöissä. Teknisiä haasteita ovat: yhteentoimivuus, käytettävyys ja käyttöliittymät, luotettavuus ja turvallisuus, energiatehokkuus, yhteisöllisyys ja avoin innovaatio, uudet laskenta-alustat sekä ohjelmistotuotannon tehokkuus. Sovellusalueina ovat: media, hyvinvointi, liikenne, rakentaminen ja energiatuotanto.

Painoalueen osaamista kehitetään omaehtoisesti sekä yhteishankkeissa teollisuuden kanssa usein EU:n ja Tekesin tukemana. Vaikuttavuutta haetaan perinteisten toimeksiantojen lisäksi erityisesti SHOK-hankkeilla, joissa pyritään uusien liiketoimintaekosysteemien systemaattiseen rakentamiseen.


Lisätietoja

Harri Kopola
Tutkimusjohtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2369

Arto Maaninen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2348

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Teknologiat ja osaamiset

Lisätietoja

Harri Kopola
Tutkimusjohtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2369

Arto Maaninen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2348

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Katso myös