Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Informations- och kommunikationsteknik

ICT-forskningsområdet innefattar i bred mening forskning rörande produktion, överföring och utnyttjande av digital information. Målet är att stärka kundföretagens konkurrensförmåga och förnya samhället genom att förädla fram nya arbetssätt för näringslivet, forskningen och den offentliga förvaltningen.

En central utmaning i framtiden är den sammanflätning som förorsakas av digitaliseringen, den digitala konvergensen, där den bästa praxisen inom olika branscher och vetenskaper tas i bruk i bred omfattning. Detta förbättrar produktiviteten, men möjliggör också uppkomsten av helt nya branscher, exempelvis uppbyggda kring digitala tjänster eller intelligenta miljöer. De tekniska utmaningarna handlar om interoperabilitet, användbarhet och gränssnitt, tillförlitlighet och säkerhet, energieffektivitet, gemenskaper och öppen innovation, nya beräkningsplattformer och programutvecklingens effektivitet. Tillämpningsområden är medier, välfärd, trafik, byggande och energiproduktion.

Kompetensen inom fokusområdet utvecklas såväl på egen hand som i gemensamma projekt med industrin, ofta med stöd från EU och Tekes. Förutom via traditionella uppdrag försöker vi skapa effekt genom SHOK-projekt, där vi eftersträvar systematisk uppbyggnad av nya ekosystem för affärsverksamhet.


Mer information

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Arto Maaninen
Vice President, Operations, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2348

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 2661

Johanna Buchert
Vice President, Research, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Vice President, Operations, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 7117

Teknologin och kunnandet

Mer information

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Arto Maaninen
Vice President, Operations, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2348

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 2661

Johanna Buchert
Vice President, Research, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Vice President, Operations, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 7117

Se också