Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tutkimus ja teknologiat

Tutkimustyössään VTT ennakoi teknologioiden ja markkinoiden kehityssuuntia, luo uutta osaamista, antaa asiakkailleen uusia kehitysimpulsseja, kehittää teknologioita ja konsepteja, soveltaa teknologioita sekä tehostaa teknologioiden siirtoa ja hyödyntämistä.

Maailman huippuluokan tutkimuskumppanuudet ja aktiivinen osallistuminen kansainväliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan kuuluvat oleellisena osana VTT:n tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimusverkostot takaavat osaltaan VTT:n pysymisen valituilla alueilla kansainvälisessä kärkitutkimuksessa.


Lisätietoja

Anne-Christine Ritschkoff
Tieteellinen johtaja
020 722 5546

Jouko Suokas
Liiketoiminta-alueen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 3200

Kari Larjava
Liiketoiminta-alueen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 6162

Petri Kalliokoski
Liiketoiminta-alueen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 4767

Teknologiat ja osaamiset

Lisätietoja

Anne-Christine Ritschkoff
Tieteellinen johtaja
020 722 5546

Jouko Suokas
Liiketoiminta-alueen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 3200

Kari Larjava
Liiketoiminta-alueen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 6162

Petri Kalliokoski
Liiketoiminta-alueen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 4767