Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kognitiivinen tietoliikenne - COGNITO

COGNITO (Cognitive Communications) -innovaatio-ohjelma kehittää markkinatarpeisiin perustuvaa järjestelmämallia ja innovaatioita kognitiiviseen tietoliikenneteknologiaan. Tämä tapahtuu luomalla uutta tieteellistä tietoa ja yhdistämällä osaamista, joka liittyy langattomiin kognitiiviradiojärjestelmiin, verkon ohjaukseen ja hallintaan, sekä antenneihin ja RF-elektroniikkaan. Kognitiivisuus tarkoittaa tietoisuutta käytettävissä olevista rajallisista resursseista, kuten radiotaajuusspektri ja energia. Keskeiset aiheet ovat yksityiskohtaisemmin seuraavat:

1) Langattomat kognitiiviset radiojärjestelmät: Työkalujen kehittäminen älykkääseen radion ja verkon resurssien hallintaan, spektrin- ja energiankäytöltään tehokkaat ilmarajapinnat sekä kognitiiviset ja yhteistyöhön perustuvat menetelmät erilaisten heterogeenisten langattomien verkkojen samanaikaisen käytön parantamiseksi.

2) Verkon ohjaus ja hallinta: Itseohjautuvan verkon malli, menetelmät autonomiseen oppimiseen ja säätöön, oppimiseen perustuvan verkon ohjaus- ja hallintajärjestelmien arkkitehtuuri sekä autonomisten ohjausjärjestelmien alusta.

3) Antennit ja RF-elektroniikka: Toteutusteknologia, joka keskittyy kognitiivisiin antenneihin, antennien viritykseen ja sovittamiseen sekä nopeaan analogiseen signaalinkäsittelyyn.

COGNITO perustuu visioon, jonka mukaan verkkojen ja liikkuvien laitteiden älykkyys kasvaa lisääntyvän kognitiivisen toiminnan kautta. Se mahdollistaa lisääntyvän tietoliikennekapasiteetin, tehokkaamman radio- ja verkkoresurssien käytön sekä uudet älykkäitten ympäristöjen järjestelmät ja sovellukset. Lisäksi kognitiiviset tietoliikennemenetelmät tukevat vihreiden arvojen toteuttamista ja hidastavat ilmastomuutosta vähentämällä energiankulutusta ja optimoimalla fyysisten resurssien käyttöä.

Ohjelma tuottaa tieteellisiä julkaisuja, keksintöilmoituksia sekä patenttihakemuksia ja toteuttaa kognitiivisen verkon demonstraattorin. Mahdollisia ohjelman tulosten käyttäjiä ovat tietoliikennelaitteiden ja -verkkojen valmistajat, laitteistojen ja teknologian toimittajat sekä puolustusvoimien ja sotilasteollisuuden edustajat.


Lisätietoja

Mika Lasanen
Erikoistutkija, ohjelmapäällikkö
020 722 2291