Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Hyvinvointiteknologiat

Ohjelmassa keskitytään VTT:llä kehitettyjen hyvinvointiteknologioiden jatkokehittämiseen ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa yksilön terveyttä ja hyvinvointia, tehostaa terveyspalveluja ja luoda pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Hankkeissa hyödynnetään ICT-osaamista terveydenhuollon tehostamiseksi ja systeemibiologian tuloksia diagnostiikan tarkkuuden parantamiseksi. Uusien diagnostisten menetelmien avulla tehostetaan lähellä yksilöä tapahtuvaa testaamista. Lisäksi keskitytään ravinnon mitattavien terveysvaikutusten hyödyntämiseen yksilön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Systeemibiologisen tiedon pohjalta tarkennetaan diagnostiikkaa ennustavien markkerien avulla valituissa kansanterveyden kannalta tärkeissä sairauksissa. ICT-teknologioissa lisätään kuvantamisdiagnostiikan tarjontaa ja arvoa yhdistämällä kuva-analyysitietoa molekyylidiagnostiikkaan sekä ennustaviin markkereihin. Lisäksi painoalueena on henkilökohtaiseen terveyteen liittyvät mittausjärjestelmät, johon kuuluvat sekä terveyden ylläpitoon että hoidon tehon seurantaan liittyvät teknologiat ja sensorit. Ohjelmaan liittyy terveysvaikutteisen ravinnon vaikutuksen seurannan mahdollistavat menetelmät ja mittarit.

Asiakastoimialoja ovat: ICT-, bio-, lääke-, diagnostiikka- ja elintarviketeollisuus.


Lisätietoja

Harri Siitari
Johtava tutkija, ohjelmapäällikkö
020 722 2832

Lisätietoja

Harri Siitari
Johtava tutkija, ohjelmapäällikkö
020 722 2832