Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tietoturva

Ohjelman puitteissa VTT:llä tutkitaan ja kehitetään menetelmiä ohjelmistointensiivisten järjestelmien tietoturvaominaisuuksien hallitsemiseen. Ohjelman keskeisiä alueita ovat:

1) Ohjelmiston tietoturvan varmistaminen: kehitetään tuotekehitysprosessiin kustannustehokkaasti liitettäviä menetelmiä ja työkaluja, joilla voidaan varmistaa ohjelmistointensiivisen järjestelmän tietoturvaominaisuuksien riittävä taso jo kehitysvaiheen aikana.

2) Luotettavat alustat: luodaan tietoturvaratkaisuja ja ohjelmistoalustoja, joiden päälle voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa riittävän tietoturvallisia sovelluksia.

3) Tietoturvan valvonta: kehitetään menetelmiä, joilla järjestelmän käytön aikana voidaan valvoa ja kontrolloida tietoturvan toteutumista.

Horisontaalisena näkökulmana ohjelmassa tutkitaan ja kehitetään menetelmiä tietoturvariskien analysointiin ja hallintaan sekä tähän liittyen tietoturvauhkien ja -haavoittuvuuksien analysointiin ja hallintaan.

Kehitystyö perustuu visioon, jossa tietotekniikka on tunkeutunut kaikkialle, yhä suurempi osa yhteiskunnan toimista on ohjelmistointensiivisten järjestelmien toimivuuden varassa ja tietotekniset järjestelmät on kytketty internetin välityksellä yhteen. Ensimmäisessä vaiheessa suurin hyödyntäjä on ICT-teollisuus, erityisesti ohjelmistointensiivisiä järjestelmiä valmistavat toimijat.


Lisätietoja

Mika Rautila
Johtava tutkija
020 722 4486

Hannu Honka
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2443

Lisätietoja

Mika Rautila
Johtava tutkija
020 722 4486

Hannu Honka
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2443