Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäät energiaverkot

Tapamme käyttää ja jopa tuottaa energiaa muuttuvat täydellisesti älykkäiden sähköverkkojen ja ylipäätään sähkötoimialalla tapahtuvien muutosten myötä. Kodit muuttuvat älykkäiksi. Ne pystyvät huomioimaan sähkönhinnan vaihtelut loppukäyttäjän haluamalla tavalla. Asukkaat voivat ostaa ja myydä ylijäämäsähköä muille kuluttajille.

Sähköautot puolestaan muuttavat tapaamme matkustaa sekä käyttää ja varastoida sähköä. Kokonaan uusia yrityksiä voi alkaa toimia sähkömarkkinoilla. Esimerkiksi energiapalveluidentuottajat voivat auttaa kuluttajia valvomaan sähkön käyttöä ja uudentyyppiset operaattorit voivat hallita tulevaisuuden energiaverkkoja.

Globaalit trendit, kuten hyvin integroituneet kansainväliset sähköverkot sekä investoinnit kestävän kehityksen mukaiseen energiaan, vaikuttavat energian saatavuuteen ja hintaan. Älykkäät energiaverkot –ohjelman tavoitteena on integroida VTT:n eri teknologiapainoalueiden tietotaito uuden innovatiivisen ja vaikuttavan osaamisen luomiseksi tulevaisuuden energiaverkkojen kehitystyöhön.


Lisätietoja

Markku Virtanen
Johtava erikoistutkija, ohjelmapäällikkö
020 722 4064

Lisätietoja

Markku Virtanen
Johtava erikoistutkija, ohjelmapäällikkö
020 722 4064