Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älyliikenne

Intrans-ohjelman tavoitteena on edistää liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä hyödyntämällä uusia innovatiivisia palveluja ja teknologiaa. Ohjelmassa kehitetään älyliikenteen palveluja, palvelukonsepteja, tuotteita ja tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin ja muiden alan toimijoiden kanssa. Kehitettävien julkisten ja kaupallisten palvelujen on oltava hyödyllisiä sekä kuluttajille että yrityksille ja edistettävä hyvinvointia sekä yritysten kilpailukykyä.

Ohjelma luo uutta verkostoliiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä pyrkii parantamaan älyliikennealan yhteistyötä ja osaamista. Ohjelmaan sisältyy sekä tieteellisten että käytännön tulosten aikaansaaminen. Käytännön tuloksia tuotetaan pilotoimalla uusia palveluja ja konsepteja, joissa hyödynnetään tehokkaasti jo kehitettyjä ideoita ja innovaatioita. Kehityskohteena ovat myös alan toimintaedellytykset, markkinat ja vienti. Kaupallisen toiminnan kannalta on keskeistä selvittää alan yritysten liiketoiminnan esteet ja mahdollisuudet. Intransin ja alan yhteisenä tavoitteena ovat laajasti käytetyt älyliikenteen palvelut Suomessa ja ulkomailla.


Lisätietoja

Karri Rantasila
Asiakaspäällikkö
+358 40 156 0107

Lisätietoja

Karri Rantasila
Asiakaspäällikkö
+358 40 156 0107