Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uudet elintarvike- ja ravitsemusratkaisut - Nutritech

Nutritech eli Uudet elintarvike- ja ravitsemusratkaisut -ohjelma tähtää uusiin, teknologiaa hyödyntäviin elintarvike- ja ravitsemusratkaisuihin. Maku, käytön helppous, terveellisyys ja elämyksellisyys ovat elintarvikeketjun tärkeitä kilpailutekijöitä. Lisääntynyt tarve terveyden edistämiseen elintapojen avulla luo uutta kysyntää erityisesti väestön ikääntyessä. Hyvinvoinnin edistäminen ravitsemuksen avulla edellyttää kuluttajan valintoja helpottavia ja motivoivia palveluja.

Nutritech-ohjelman tavoitteena on kehittää poikkitieteellisen osaamisen ja uusien tutkimushankkeiden avulla yhdessä teollisuuden ja yhteistyökumppaneiden kanssa teknologiaa hyödyntäviä, terveyttä edistäviä tuotteita ja palveluja. Niitä hyödyntävät elintarvike- ja pakkausteollisuus sekä viestintä- ja terveydenhuoltosektori. Elintarvikkeiden ja niiden ainesosien sekä uusien ravitsemukseen liittyvien palvelujen kehittämisessä hyödynnetään muun muassa  bio-, informaatio- ja käyttäytymistieteitä.


Lisätietoja

Kaisa Poutanen
Tutkimusprofessori, ohjelmapäällikkö
020 722 5192

Lisätietoja

Kaisa Poutanen
Tutkimusprofessori, ohjelmapäällikkö
020 722 5192

Katso myös