Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia

Ohjelma toimii kehikkona, jonka puitteissa tarkastellaan ja kehitetään liikennesektorin energia- ja päästöratkaisuja kokonaisvaltaisesti. Ohjelma vahvistaa entisestään VTT:n johtavaa asemaa liikenteen uusien energiaratkaisujen tutkimuksessa ja soveltamisessa. VTT toimii tässä aihealueessa aktiivisesti sekä kotimaisten että kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. 

VTT:n näkökulmasta ohjelma toimii neljällä tasolla. Ylätasolla ohjelma luo strategisen päätöksentekoa tukevan työkalun julkisen sektorin toimijoiden käyttöön. Järjestelmätasolla ohjelma vahvistaa VTT:n asemaa mm. uusiutuvan energian ja kuljetusten järjestelmäosaajana. Interface-teknologioiden osalta hanke yhdistää mm. IT-osaamisen ja materiaalitekniikan liikenteen energiansäästöön. Teknologisen osaamisen ja komponenttien tasolla ohjelma kehittää mm. liikenteen IT-sovelluksia, Suomeen optimoituja biopolttoaineita ja ajoneuvojen energiansäästöön liittyvää teknologiaa. Viimeksi mainitussa ryhmässä esimerkkinä on raskaiden hybridiajoneuvojen kehitystyö. Tutkimusohjelman painopiste on soveltavassa tutkimuksessa ja demonstraatiossa.

Ohjelma toimii työkaluna sopeutettaessa Suomen tieliikenne mahdollisimman kustannustehokkaasti EU:n ja kansallisen tason ilmasto- ja energiatavoitteisiin. Ohjelman tuottaman tiedon avulla pystytään vaikuttamaan EU:n direktiivivalmisteluun ja toimeenpanoon, Suomelle sopivimpien liikenteen energiaratkaisujen läpiviemiseen sekä teknologiaviennin kehittämiseen. Teknisellä tasolla keskeisiä tavoitteita ovat liikenteen energiansäästö, CO2-neutraalin energian käyttöönotto ja liikenteen energiaomavaraisuuden nosto. Ohjelmalla on laaja tuki niin julkishallinnon (ministeriöt, virastot) kuin yritysten suunnalta.


Lisätietoja

Nils-Olof Nylund
Tutkimusprofessori, ohjelmapäällikkö
020 722 5518

Lisätietoja

Nils-Olof Nylund
Tutkimusprofessori, ohjelmapäällikkö
020 722 5518