Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Suorituskykyiset mikrosysteemit

Ohjelma tuottaa mikroteknologioihin perustuvia innovaatioita keihäänkärkialueille, joissa VTT:llä on maailmanluokan tutkimustuloksia ja VTT on teknologiajohtajan asemassa. Ohjelmassa panostetaan vahvasti jo todennettujen tutkimustulosten kaupallistamiseen jalostamalla tulokset tuotteenomaisiksi aihioiksi.

Keskeinen markkinavetoinen tarjoama tuotteistetaan seuraavissa tuotekehityslinjoissa:
- anturit
- radiotaajuiset (RF) moduulit
- säteilydetektorit
- ajastinpiirit.

Antureissa tutkimuksen painopiste on suorituskykyisissä mikromekaanisissa (MEMS) antureissa kohdistuen erityisesti kuluttajaelektroniikan ja teollisuuden sovelluksiin. RF-moduleissa pääpaino on monitaajuusradioiden adaptiiviset etuasteet mahdollistavissa teknologioissa ja ratkaisuissa., Säteilydetektoreiden tutkimus keskittyy erityisesti suuren pinta-alan piidetektoreihin. Ajastinpiirien tavoitteena on parantaa piiresonaattoreita käyttävien oskillaattoreiden suorituskyky tasolle, jolla kvartsiresonaattoreihin pohjautuvat sovellukset voitaisiin korvata piiteknologialla.

Tuotekehityslinjat hyödyntävät Micronovan puhdastilan ainutlaatuisia valmistuslaitteita. Kaupallistamista tukee tuotelinjoille räätälöity patenttisalkku. Asiakkaat hyötyvät selkeästä sekä dokumentoidusta tuote- ja palvelutarjoamasta. Se on vahva pohja asiakkaiden nykyisten teknologiaongelmien ratkaisuille ja uusien sovellusten synnylle. Ohjelmalla myös tuetaan ja vauhditetaan teknologiaintensiivisten startup-yritysten syntyä Micronovaan.


Lisätietoja

Aarne Oja
Tutkimusprofessori, ohjelmapäällikkö
020 722 6526