Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kärkiohjelmat ja suuret innovaatio-ohjelmat

Kärki- ja innovaatio-ohjelmien aiheiksi on valittu Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä, tulevaisuuteen suuntautuvia haasteita, joihin VTT:n on mahdollista löytää merkittäviä teknologisia ratkaisuja ja tuottaa todellisia innovaatioita. Tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään suuntaamalla uutta luovaa tutkimusta liiketoiminnallisesti hyödynnettäviin kohteisiin. Asiakkaat ja tutkimuskumppanit otetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan innovaatioprosessiin.

   

Kärkiohjelmat

Tie biotalouteen
Tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä (IoT)
Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne


        

                      

            

Suuret innovaatio-ohjelmat

Älykkäät energiaverkot
Monitekninen ja moniskaalamallinnus suunnittelussa
Arktisen ja kylmän ilmaston ratkaisut
Kriittisiä teknologioita matkalla 5G:hen
Yksilölliset ratkaisut terveyteen ja hyvinvointiin
Ihmislähtöinen suunnittelu
Turvallinen ja kestävä ydinenergia
Mineraalitalous


Lisätietoja

Anne-Christine Ritschkoff
Tieteellinen johtaja
020 722 5546