Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kärkiohjelmat ja suuret innovaatio-ohjelmat

Kärki- ja innovaatio-ohjelmien aiheiksi on valittu Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä, tulevaisuuteen suuntautuvia haasteita, joihin VTT:n on mahdollista löytää merkittäviä teknologisia ratkaisuja ja tuottaa todellisia innovaatioita. Tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään suuntaamalla uutta luovaa tutkimusta liiketoiminnallisesti hyödynnettäviin kohteisiin. Asiakkaat ja tutkimuskumppanit otetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan innovaatioprosessiin.

 

KÄRKIOHJELMAT  

Tie biotalouteen

Tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä (IoT)
 
Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne

 

SUURET INNOVAATIO-OHJELMAT

Älykkäät energiaverkot

Monitekninen ja moniskaalamallinnus suunnittelussa

Arktisen ja kylmän ilmaston ratkaisut

Kriittisiä teknologioita matkalla 5G:hen

Yksilölliset ratkaisut terveyteen ja hyvinvointiin

Ihmislähtöinen suunnittelu

Turvallinen ja kestävä ydinenergia

Mineraalitalous


Lisätietoja

Anne-Christine Ritschkoff
Tieteellinen johtaja
020 722 5546