Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

GWW - Kestäviä ratkaisuja veden ja jätteen käsittelyyn

Veden saatavuus ja materiaalien kestävä käyttö ovat globaaleja haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia innovatiivisia prosesseja ja teknologioita. Ekotehokkaiden periaatteiden käyttöönotto vahvistaa kestävän teollisuuden ja yhteiskunnan kehittymistä. Ympäristöteknologia-alan liiketoiminta on voimakkaassa kasvussa, ja kehitys vie kohti nollapäästöprosesseja.

Green Solutions for Water and Waste -kärkiohjelman (GWW) visiona on luoda kansainvälisesti tunnetulla osaamisellamme teknologisia rakennusaineita nollapäästöyhteiskuntaan.

GWW:n keskeisiä teknologioita ovat energiatehokkaat vedenpuhdistus- ja uusiokäyttöprosessit, arvoaineiden talteenotto jäte- ja sivuvirroista sekä uusien jätelajien kierrätysprosessit. Ohjelman painopistealueita ovat membraaniteknologiat, kriittisten mineraalien talteenotto sekä uudet jätepohjaiset tuotteet. Puhdistus- ja kierrätysprosessien kestävyys ja tehokkuus varmistetaan uusilla monitorointi- ja tiedonhallintatyökaluilla.

Ohjelman vahvuutena on yhdistää laajasti eri teknologiasektoreiden osaaminen innovatiivisiksi ratkaisuiksi.

Kärkihankkeen innovaatioita hyödynnetään kotimaisessa ja kansainvälisessä ympäristöteknologioissa sekä prosessi- ja teknologiateollisuudessa. Ohjelman tavoitteena on luoda uusia poikkiteknologisia ratkaisuja kestävän teollisuuden ja yhteiskunnan kehittämiseksi.


Lisätietoja

Arnold Mona
Ohjelmapäällikkö, Erikoistutkija
020 722 5289