Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Teolliset biomateriaalit

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen materiaalien teollinen hyödyntäminen luo kestäviä, biomassan käyttöä tehostavia arvoketjuja, alentaa öljyriippuvuutta ja vähentää kulutuksen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

VTT:n Teolliset biomateriaalit -kärkiohjelmassa kehitetään teknologioita ja osaamisia kemian, prosessitekniikan, materiaalitieteen, mallinnuksen ja analytiikan alueilla. Osaamiset ja teknologiat kattavat aihealueet metsäsektorin biomassasta aina korkean volyymin tuotteisiin asti, jotka eivät heikennä elintarvikearvoketjujen mahdollisuuksia.

Ohjelmassa kehitetään kuituihin, nanoselluloosaan, biopohjaisiin monomeereihin ja -polymeereihin perustuvien materiaalien sovelluksia ja valmistustekniikoita. Nämä arvoketjut pyritään integroimaan olemassa oleviin biomassajalostusketjuihin.

Hyödyntäjiä ovat: kotimaiset ja kansainväliset kemian, prosessitekniikan ja materiaalien toimittajat, erityisesti muovi- ja prosessiteollisuus, metsä- ja energiateollisuus sekä pakkaaminen ja rakentaminen. Lisäksi hyödyntäjiin kuuluvat strategisen huippuosaamisen keskittymistä (SHOK) Metsäklusteri Oy, Cleen Oy ja FIMECC Oy.


Lisätietoja

Ali Harlin
Tutkimusprofessori, ohjelmapäällikkö
020 722 6386