Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Open Smart Spaces

VTT kehittää jokapaikan tietotekniikkaan perustuvia palveluita ICT-teollisuuden ja palveluliiketoiminnan hyödynnettäviksi.

Kehitystyö perustuu visioon, jossa olemme jatkuvasti tietoverkkojen piirissä ja digitaalista tietoa tulvii koko ajan ympärillämme. Laitteet ja koneet viestivät langattomasti ja säätyvät itsenäisesti. Erilaiset tietoverkot lisääntyvät ja toimivat saumattomasti yhteen. Tieto on käyttäjälle jatkuvasti saatavilla kulloinkin sopivaa tietä.

Keskeiset teknologiat ovat: lähialuekommunikaatio, langattomat anturi- ja toimilaiteverkot, kontekstitietoisuus ja uudet käyttöliittymät. Kehitys mahdollistaa seuraavan murroksen ICT-alueella, jota voidaan verrata Internetin aiheuttamaan murrokseen. Suuria haasteita ovat yhteentoimivuus, uudet käyttöliittymäparadigmat sekä palvelu- ja tuotekonseptien luominen, demonstrointi ja pilotointi.

Ensimmäisessä vaiheessa tärkeimmät hyödyntäjät ovat: ICT-teollisuus, operaattorit sekä ICT-pohjaiset palvelut ja ohjelmistoyritykset. Muita hyödyntäjiä ovat: kiinteistöjen käyttäjätahot sekä niiden ylläpito ja huolto, kauppa, terveys-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluita tarjoavat tahot, liikenne, muut palvelut sekä eräät julkisen sektorin toimijat. Myös prosessi- ja valmistavateollisuus sekä rakentaminen hyötyvät tuloksista.


Lisätietoja

Heikki Ailisto
Tutkimusprofessori, ohjelmapäällikkö
020 722 2233