Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Painettu älykkyys

Ohjelman avulla mahdollistetaan uusien älytuotteiden edullinen tuotanto. Tavoitteena on avata uusi liiketoimintasektori, joka liittyy läheisesti sekä elektroniikka- että puunjalostusteollisuuden osaamiseen. Tämän toteuttamiseksi kehitetään aihepiirin alueelle perustettua, VTT:n moniteknologista osaamista hyödyntävää innovaatiokeskusta alansa globaalisti tunnustetuksi ja johtavaksi keskukseksi. Perinteisen teknologiatutkimuksen lisäksi VTT kehittää tämän ohjelman myötä ja verkostojensa avulla uudenlaisia loppusovelluksia ja näiden kaupallistamiskanavia. Sovellusorientoituneet avainalueet liiketoiminnan kehitykselle ovat: kuluttajapakatut tuotteet, media ja ICT- palvelut, diagnostiikka ja bioaktiivinen paperi. Lisäksi teknologiakehitykset kohdentuvat geneerisen painetun elektroniikan ja painetun älyn materiaaleihin, teknologioihin ja prosesseihin. Asiakastoimialoja ovat kemia ja ympäristö, paperi- ja metsäteollisuus, elektroniikka-, pakkaus-, biotekniikka, elintarvike- ja lääketeollisuus, lisäksi kone- ja automaatioteollisuus. 

Lisätietoa ohjelmasta löytyy sen omilta www-sivuilta: Center for Printed Intelligence


Lisätietoja

Harri Kopola
Tutkimusjohtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2369

Lisätietoja

Harri Kopola
Tutkimusjohtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 2369