Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kriittiset automaatio- ja valvomojärjestelmät sekä operointikonseptit

Kehitämme asiakkaidemme tuotantoprosessien turvallisuutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä järjestelmien tehokkaaseen ja systemaattiseen suunnitteluun, verifiointiin ja validointiin sekä jatkuvaan kehittämiseen.

Menetelmissämme huomioidaan järjestelmäkehityksen teknologiset, psykologiset ja organisatoriset vaatimukset. Autamme asiakkaitamme tekemään järjestelmiin parannuksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi laatuun, ympäristöystävällisyyteen ja käyttäjäkokemukseen.

Digitaalisten järjestelmien verifiointia ja validointia (V&V) tehostetaan VTT:n kehittämillä menetelmillä, käytännöillä ja työkaluilla. Mallintamiseen perustuvien menetelmien avulla pystymme varmistamaan kompleksisten järjestelmien toimivuuden kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Inhimillisten tekijöiden tutkimuksessa huomioimme ihmisen osuuden järjestelmän elinkaaren kaikissa vaiheissa, jolloin lopputuloksena on käytännöllisiä ja laadukkaita käyttöliittymiä ja valvomoita sekä käyttötoiminta, joka varmistaa turvallisuusvaatimusten jatkuvan toteutumisen.

Mallintarkastuksen ja inhimillisten tekijöiden tutkimuksen teolliset sovellukset

Monitieteinen tutkimuksemme yhdistää eri alojen osaamista, kuten formaaleja menetelmiä, järjestelmäsuunnittelua, työpsykologiaa ja kognitiivisen ergonomiaa. Keskeisiä tutkimusaloja ovat teollisuusautomaatio, tietotekniikka, inhimilliset tekijät sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutus.

Tutkimustyömme tuloksia on menestyksekkäästi hyödynnetty useissa teollisuuden asiakasprojekteissa, kuten esimerkiksi mallintarkastukseen, valvomosuunnitteluun ja koulutukseen liittyvissä hankkeissa. Monipuoliseen asiakaskuntaamme kuuluu esimerkiksi energiayhtiöitä, julkisten palvelujen tarjoajia ja turvallisuuskriittisten järjestelmien kehittäjiä.


Lisätietoja

Jari Laarni
Johtava tutkija
020 722 5340

Janne Valkonen
Erikoistutkija
020 722 6469

Leena Norros
Tutkimusprofessori
020 722 6551

Paula Savioja
Erikoistutkija
020 722 6441

Jukka Kortelainen
Johtava tutkija
020 722 4237