Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Mikrofluidiikkaa bioanalytiikkaan

Mikrofluidiikan avulla voimme kustannustehokkaasti ja nopeasti tehdä analyysejä laboratorioiden ulkopuolella.

VTT kehittää asiakkaiden tarpeisiin sopivia mikrofluidiikka-alustoja piistä, lasista, polymeereistä ja paperista sekä näiden yhdistelmistä. Alustojamme voidaan soveltaa erilaisiin biokemiallisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä näytteenkäsittelyyn. Käytössämme olevien massavalmistustekniikoiden avulla mikrofluidiikka-alustoja on mahdollista valmistaa suuriakin määriä.

Olemme kehittäneet EU-projektissa esimerkiksi mikrofluidista näytteenottomenetelmää, jonka avulla kudosleikkeestä voidaan ottaa analyysinäytteitä syövän levinneisyyden nopeaa todentamista varten.

Fluidiikan suunnittelusta toimivaksi analyysiratkaisuksi asti

Osaamisemme kattaa fluidiikan mallinnuksen ja simuloinnin, optisen ja elektronisen mittauksen, mikrofluidiikka-alustojen suunnittelun ja valmistuksen sekä alustojen liittämisen osaksi mittauslaitetta tai -järjestelmää.

Olemme kehittäneet menetelmiä biomolekyylien kiinnittämiseksi erilaisille alustoille sekä teemme myös analyysikehitystä. Viime vuosina olemme erityisesti kehittäneet immunomäärityksiin perustuvia testejä lääketieteen ja ympäristöalan sovelluksiin sekä kemialliseen erotukseen perustuvia ratkaisuja.

Monipuoliset tutkimusympäristöt ja osaaminen tukevat kehitystyötä asiakkaan parhaaksi

Mikrofluidiikka-alustojen ja -järjestelmien suunnittelu- ja kehitystyössä hyödynnämme Comsol Multiphysics -mallinnus ja simulointiympäristöä, painoympäristöä ja -laitteistoja sekä MEMS- ja hienomekaanisia valmistustekniikoita. 

Projektiemme kautta teemme yhteistyötä useiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Merkittäviä yhteistyökumppaneitamme ovat Printocent, SalWe ja NAMIS-verkosto.

Vaikka ydinasiakaskuntamme koostuu in vitro diagnostiikan (IVD), biokemian ja kemian alan yrityksistä, mikrofluidiikkaa voidaan soveltaa myös terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksiin sekä elintarvike- ja ympäristöanalytiikkaan.