Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Näkemystä kuluttajan maailmaan - liike-elämän ja yhteiskunnan hyödyksi

Yhdistämme kuluttajatutkimuksessa sekä kuluttajannäkemyksen osaamistamme että teknologioiden hyödyntämistä, jotta saamme luotua uusia liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaillemme.

VTT tuottaa teknologisen tutkimuksen aitiopaikalla tietoa kuluttajien päätöksenteon, ajattelun ja toiminnan ymmärtämiseksi. Tutkimuksemme auttavat asiakkaitamme tekemään parempia päätöksiä uusien liiketoimintaideoiden luomisessa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

Tutkimustemme kontekstina on usein uusimman teknologisen kehityksen soveltaminen kuluttajatuotteisiin. Elintarvikkeet, ravitsemus, pakkaukset, tieto- ja viestintätekniikka sekä asuminen ovat usein olleet tutkimuskohteitamme. 

VTT Kuluttajatutkimuksen asiantuntemus on monitieteistä. Hyödynnämme kuluttajakäyttäytymisen, sosiaalipsykologian, psykologian, markkinoinnin sekä brändinhallinnan osaamista työssämme. Lisäksi läheinen yhteistyö VTT:n teknologiatutkijoiden sekä muiden alojen, kuten ravitsemustieteiden, aistinvaraisen arvioinnin tutkimuksen ja sosiologian kanssa vahvistaa kykyämme vastata asiakkaidemme kohtaamiin haasteisiin.

Lisää arvoa ja ymmärrystä kuluttajatutkimuksen avulla

Elintarvikkeita koskeva tutkimuksemme on kohdistunut muun muassa elintarviketeknologian ja ravitsemustieteen sovelluksiin, kuten terveyttä edistäviin ainesosiin, terveystietoon ja toisaalta luomu- ja lähiruokaan. Olemme tuoneet kuluttajaymmärrystä myös esimerkiksi uusilla meriperäisillä ainesosilla rikastettujen kalatuotteiden kehittämiseen projektissa Enriched Convenience Seafood Products.

VTT kuluttajatutkimus on osallistunut terveysvaikutteisten viljatuotteiden kehittämiseen niihin liittyvän viestinnän ja kuluttaja-asenteiden tutkimuksella Health Grain -projektissa. Ravitsemukseen liittyviin tutkimuksiimme lukeutuu myös EU-projekti CHANCE, jossa tähdätään kohtuuhintaisten ja terveellisten elintarvikkeiden kehittämiseen köyhyysvaarassa oleville väestöryhmille. Meidän tehtävänämme on ollut selvittää terveellistä syömistä kohtaan koettuja esteitä näiden kuluttajien keskuudessa.

Pakkauksiin liittyen olemme tutkineet aktiivisten ja älypakkausten hyväksymiseen vaikuttavia tuote- ja kuluttajasidonnaisia tekijöitä IQ-FRESHLABEL-projektissa. Asumisen alueella, VOCUP-projektissa (The Voice of Customers in the Construction and Development Process of Housing) tutkittiin, kuinka paikan koettu arvo rakentuu ihmisten mielissä. REPSU-hankkeessa syvennymme asukasnäkökulmaan täydennysrakentamisessa.