Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Syöpäbiologia ja lääkekehitys

Tavoitteemme

Tavoitteemme on edistää uusien syöpälääkkeiden kehitystä, jotka parantavat syöpäpotilaiden elämänlaatua ja elinajanodotetta. VTT kehittää ja hyödyntää innovatiivisia molekyyli- ja soluteknologioita, jotka auttavat seulomaan lupaavimmat lääkeaineiden kohdemolekyylit ja lääkekandidaatit esiin vähemmän lupaavista ja näin mahdollistavat nopeamman ja kustannustehokkaamman lääkekehitystyön.

Asiakkaamme

VTT toimii palveluntarjoajana ja tutkimuspartnerina uusia syöpälääkkeitä kehittäville lääkeyrityksille ja muille toimijoille. Asiakkaitamme ovat muun muassa Bayer Schering Pharma, Roche, GlaxoSmithKline ja Santen.

Osaamisemme

Pyrimme ymmärtämään syövän biologiaa kokonaisvaltaisesti ja tällä tavoin keksimään uusia keinoja syöpäkasvaimien tutkimiseen ja nujertamiseen. Olemme erityisen kiinnostuneita hormonivälitteisistä syövistä kuten rinta- ja eturauhassyövistä, joiden parissa teemme tieteellistä perustutkimusta. Julkaisemme tutkimustuloksiamme korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa.

Ratkaisumme

Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia solu- ja molekyyliteknologioita, joista monet ovat VTT:n omaa kehitystyötä. Nämä teknologiat yhdistettynä tieteelliseen asiantuntemukseemme auttavat asiakkaitamme löytämään uusia lääkeaineita ja lääkeaineiden kohdemolekyylejä sekä tunnistamaan lupaavimmat lääkekandidaatit jatkotutkimuksia varten.

Lääkekohteiden ja lääkekandidaattien tehoseulonta solumalleissa

Tarjoamme siRNA- ja miRNA-seulontoja sekä pienmolekyyliseulontoja, joilla lääkekehittäjät voivat seuloa kymmeniä tuhansia lääkekohteita ja lääkekandidaatteja kustannustehokkaasti. Olemme kehittäneet uudenlaisia biosiruihin perustuvia tehoseulontamenetelmiä (CellArray), jotka mahdollistavat tuhansien lääkekohteiden samanaikaisen tarkastelun syöpäsolulinjoissa.

Lääkekandidaattien vaikutuksen tutkimus kolmiulotteisissa soluviljelmissä

Olemme kehittäneet syöpäkasvaimia mallintavia kolmiulotteisia soluviljelmiä, joiden avulla lääkekehittäjät voivat valita, mitkä tehoseulonnoissa tunnistetuista lääkeainekandidaateista kannattaa viedä jatkotutkittavaksi eläinmalleissa. Kolmiulotteiset soluviljelmät ennustavat usein paremmin lääkeaineiden vaikutuksia eläinmalleissa kuin perinteiset kaksiulotteiset soluviljelmät, koska ne mallintavat todellisten syöpäkasvaimien biologiaa paremmin. Kolmiulotteisten mallien parempi ennustearvo voi näin tarjota huomattavia kustannussäästöjä lääkekehittäjälle, koska ne auttavat lääkekehittäjää kohdentamaan tutkimuspanostuksensa tarkemmin.

Tilastollinen analyysi ja bioinformatiikka

Lääkekehitykseen liittyvät tehoseulonnat ja solututkimukset tuottavat valtavia tietomääriä, joiden tehokas ja mielekäs käsittely ja tulkinta ovat haastavia tehtävä. Olemme kehittäneet lukuisia tietokoneohjelmia ja tietokantoja, jotka mahdollistavat tämän tiedon tehokkaan tilastollisen tulkinnan ja havainnollistamisen. 


Lisätietoja

Marko Kallio
Johtava tutkija, Tiimipäällikkö
020 722 2810

Lisätietoja

Marko Kallio
Johtava tutkija, Tiimipäällikkö
020 722 2810