Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Cancerbiologi och läkemedelsutveckling

Vårt mål

Vårt mål är att främja utvecklingen av nya cancerläkemedel som ökar cancerpatienternas livskvalitet och deras förväntade livslängd. VTT utvecklar och utnyttjar innovativa molekyl- och celltekniker som underlättar screening av de mest lovande läkemedelsmolekylerna och -kandidaterna, vilket möjliggör ett snabbare och kostnadseffektivare utvecklingsarbete.

Våra kunder

VTT är tjänsteleverantör och forskningspartner för läkemedelsföretag och andra aktörer som utvecklar cancerläkemedel. Bland våra kunder finns Bayer Schering Pharma, Roche, GlaxoSmithKline och Santen.

Kompetens

Vi strävar efter en genomgripande förståelse av cancerbiologi och därigenom finna nya metoder som kan användas för att utforska och övervinna tumörer. Vi är särskilt intresserade av hormonell cancer, som bröst- och prostatacancer, där vi bedriver vetenskaplig grundforskning. Våra forskningsresultat publiceras i högklassiga vetenskapliga publikationsserier.

Lösningar

Vi erbjuder kunderna innovativa cell- och molekyltekniker där VTT i många fall svarat för utvecklingsarbetet. Dessa tekniker förenade med vår vetenskapliga expertis hjälper kunderna att finna nya läkemedel och läkemedelsmolekyler samt identifiera de mest lovande läkemedelskandidaterna för fortsatt forskning.

Effektiv screening av läkemedel och läkemedelskandidater i cellmodeller

Vi erbjuder siRNA- och miRNA-screening samt småmolekylscreening som läkemedelsutvecklare kan tillämpa kostnadseffektivt på tiotusentals läkemedelsobjekt och läkemedelskandidater. Vi har utvecklat en ny typ av avancerade screeningmetoder (CellArray) baserade på biochip, som möjliggör samtidig granskning av tusentals läkemedelsobjekt i linjer med cancerceller.

Undersökning av läkemedelskandidaternas verkan med hjälp av tredimensionella cellodlingar 

Vi har utvecklat modeller av cancertumörer i tredimensionella cellodlingar, som läkemedelsutvecklare kan använda vid avancerad screening för att välja ut läkemedelskandidater som är värda att undersöka i djurmodeller. Tredimensionella cellodlingar ger ofta bättre prognoser över läkemedlets verkan i djurmodeller än traditionella tvådimensionella cellodlingar på grund av bättre modellering av verkliga tumörers biologi. De tredimensionella modellernas högre prognosvärde kan ge stora kostnadsbesparingar för läkemedelsutvecklare i och med noggrannare fokusering av forskningssatsningarna.

Statistisk analys och bioinformatik

Avancerad screening och cellundersökning i samband med läkemedelsutveckling producerar enorma datamängder. Behandling av dessa data på ett effektivt och vettigt sätt utgör en utmaning. Vi har utvecklat en rad dataprogram och databaser som möjliggör effektiv statistisk tolkning och åskådlig framställning av dessa data.


Mer information

Kristiina Iljin
Specialforskare
+358 20 722 2839

Mer information

Kristiina Iljin
Specialforskare
+358 20 722 2839