Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Teollinen bioteknologia

VTT kehittää uudenlaisia tuotantokonsepteja biotuotteille.   

Kehitämme partnereillemme yhä tehokkaampia tuotantokantoja, entsyymejä sekä prosesseja. Osaamisemme kattaa koko arvoketjun biomassasta tuotteisiin, minkä lisäksi tuotantomittakaavan laajentaminen sekä erilaiset pilotoinnit onnistuvat helposti avullamme. Kestävän tuotannon ratkaisumme perustuvat uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön.

Esimerkiksi biomuovien johtavalle valmistajalle ja pitkäaikaiselle yhteistyökumppanillemme NatureWorksille kehitimme hiivan metaboliamuokkaukseen perustuvan ratkaisun, jolla tehostettiin maitohapon tuotantoa. Ratkaisun avulla NatureWorks toteutti uuden, teollisessa mittakaavassa toimivan bioteknologiaprosessin, jonka tuottavuus ja tehokkuus ovat huippuluokkaa.

Aineenvaihduntareittien muokkaamisessa keskitytään teollisuuden kannalta merkittäviin organismeihin

Eukaryoottimikrobien isäntäsolujen, kasvien ja kasvisolujen sekä levien muokkaaminen kuuluu VTT:n erikoisosaamiseen. Olemme kehittäneet kantoja ja prosesseja, joilla voidaan tehokkaasti tuottaa bulkkikemikaaleja, kuten polymeerien esiasteita ja biopolttoaineita, sekä hienokemikaaleja, kuten lääkeaineita. Lisäksi olemme kehittäneet panimoteollisuudessa sekä entsyymien ja muiden proteiinien tehotuotannossa käytettäviä kantoja.

Hyödynnämme työssämme uusia synteettiseen biologiaan, bioinformatiikkaan ja solujen kuvantamiseen perustuvia työkaluja. Mikrofluidiikan ja sähkökemiallisen synteesin yhdistäminen solutehtaassa on vain yksi esimerkki VTT:llä tehtävästä monialaisesta tutkimuksesta.

Olemme koordinoineet suuria EU-hankkeita, kuten SmartCell- ja NEMO-hankkeita. VTT on kahden eurooppalaisen teknologiayhteisön – Sustainable Chemistryn ja Plants for the Futuren – jäsen. Euroopan kasvitieteen järjestön EPSO:n jäsenenä olemme myös mukana luomassa eurooppalaista tiedepolitiikkaa.

VTT:n teollisen bioteknologian tuotantoalustat


Lisätietoja

Merja Penttilä
Tutkmusprofessori
020 722 4504

Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Tutkmusalueen päällikkö
020 722 4459

Jouni Ahtinen
Asiakaspäällikkö
020 722 4384