Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ohjelmisto vaativien kemiallisten prosessien simulointiin

VTT kehittää aktiivisesti työkaluja digitaaliseen prosessihallintaan.

VTT:n ChemSheet on kehittynyt ohjelmisto kemiallis-termodynaamisten monifaasiprosessien mallinnukseen. Se tarjoaa ainutlaatuisen insinöörityökalun, jossa yhdistyvät taulukkolaskennan muokattavuus ja yksityiskohtaiset termodynaamiset aliohjelmat kullekin prosessin osavaiheelle.

Vaativat monifaasikemian ongelmat ratkaistaan ChemSheet-ohjelmassa teollisuusasiakkaille tutussa taulukkolaskentaympäristössä. Räätälöidyt taulukkolaskentapohjat tarjoavat käyttäjälle helppokäyttöisen ja havainnollisen simulaatioalustan.

ChemSheet ja muut VTT:n kehittämät monifaasiprosessien laskentaohjelmat ovat jo käytössä yli 20 maassa.

Innovatiivisia asiakasratkaisuja ChemSheetin avulla

ChemSheet-ohjelmistoa käytetään moniin käytännön sovelluksiin metsä- ja kemianteollisuudessa, metallurgiassa, raaka-aineiden kierrätyksessä sekä edelleen muun muassa teräksen ja betonin valmistuksessa. ChemSheetin avulla parannetaan todistetusti teollisten prosessien energiatehokkuutta merkittävästi, ja pienennetään hiilijalanjälkeä jopa useita kymmeniä prosentteja.

Erillisten prosessimallien lisäksi ChemSheet-laskennalla voidaan tukea prosessien ohjausta. Tätä varten monifaasisysteemin laskentaohjelmasta luodaan yhteys käytössä olevaan PI-palvelimeen, jossa tuloksia voidaan käyttää osana prosessin dynaamista seurantasimulaattoria.

ChemSheetin avulla voidaan myös kehittää prosessisuunnitteluun sopivia asiantuntijajärjestelmiä. Esimerkiksi Valmet Power Oy:n SteaMax-järjestelmässä mitoitetaan tulistin jäte- ja biopolttoainelaitokselle ChemSheet-ohjelmaa käyttäen. Valmetin suunnitteluinsinööri pystyy ohjelmiston avulla määrittämään, missä kohdassa on turvallista vaihtaa ruostumaton teräs halvempaan materiaaliin.

”SteaMax-järjestelmän sisällä toimivan ChemSheet-ohjelmiston ansiosta säästämme merkittävästi materiaalikustannuksissa ja pystymme kehittämään kasvavaa asiakaspalvelutoimintaamme”, kertoo Valmet Power Oy:n Sonja Enestam

Ohjelmistovaihtoehtoja erikoissovelluksiin

ChemSheetin lisäksi VTT on kehittänyt useita kemiallis-termodynaamisia erikoisohjelmistoja. Ratemix-algoritmin avulla voidaan yhdistää kemiallisen reaktion kinetiikka monikomponenttisten järjestelmien termodynamiikkaan. KilnSimu-ohjelmalla monifaasitermodynamiikkaa sovelletaan vastavirtatyyppisten rumpu-uunien toiminnan simulointiin ja optimointiin.

CheMac-ohjelmisto soveltuu monivaiheiseen sellunkäsittelyn simulointiin sekä ChemPool-ohjelmisto edelleen ydinvoimaloissa tapahtuvien ja niiden onnettomuustilanteissa mahdollisten kemiallisten uhkien torjumisen simulointiin.

”KilnSimu on erittäin tehokas ja hyödyllinen työkalu koko sementinvalmistusprosessin analysointiin. KilnSimun avulla voimme arvioida prosessiparannusten vaikutusta kvantitatiivisesti”, kertoo tohtori Morihisa Yokota, KilnSimu-ohjelmiston pitkäaikainen käyttäjä Ube Industriesin tutkimus- ja kehitysosastolta.