Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tiedonlouhinta on oleellisen tiedon löytämistä big datan aikakaudella

Autamme asiakkaitamme käsittelemään ja analysoimaan suuria tietomääriä heidän liiketoimintansa kannalta merkittävän tiedon löytämiseksi. 

VTT:n räätälöityjen ratkaisujen avulla pystymme vastaamaan rakenteettoman tiedon, tosiaikaisen tietovirran ja big datan hallinnan aiheuttamiin haasteisiin. Analysoimme ja jalostamme tietoa tapauskohtaisesti valituilla menetelmillä. 

Kehittämissämme järjestelmissä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tiedonlouhinnan menetelmiä sekä tiedon esittämistekniikoita. Haluamme saavuttaa mullistavia innovaatioita ja teknisiä läpimurtoja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Olemme onnistuneesti keränneet ja analysoineet tosiaikaista tietoa esimerkiksi ajoneuvoista. Ajantasainen tien liukkausanalyysi antaa lisätietoa tieolosuhteista, ja lisää siten tieliikenteen turvallisuutta.

Vastaamme erilaisiin tiedonlouhintaan liittyviin haasteisiin

Asiantuntemustamme hyödynnetään useilla eri osa-alueilla, esimerkiksi liikenteessä, tiedonsiirrossa, vianetsinnässä ja analyyttisessä asiakkuudenhallinnassa. Jokaisella osa-alueella on omat haasteensa, menettelytapansa ja työkalunsa. Vastaamme näihin haasteisiin hyödyntämällä uusinta teknologiaa sekä toimimalla läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tiedonlouhinnassa on monia haasteita, jotka myötävaikuttavat big datan aikakauden syntyyn. Tietojen älykäs yhdistäminen kaikista oleellisista lähteistä on elintärkeää, kuten on myös louhimisprosessista saatavan suuren tietomäärän varastointi ja esittäminen. Pyrimme löytämään aina parhaat tekniset ratkaisut, olipa kyseessä sitten perinteinen, hyväksi havaittuja teknologioita hyödyntävä menetelmä tai tulevaisuuden teknologia niissä tapauksissa, joissa perinteinen ratkaisu ei enää riitä.

Työskentelemme julkisrahoitteisten projektien parissa EU:ssa ja kansallisesti sekä lisäksi asiakasrahoitteisissa projekteissa. Meillä on merkittävä osuus EU:n komission rahoittamassa ICEMAR-projektissa ja EU FP7:n rahoittamassa PolarIce-projektissa, jotka molemmat liittyvät arktisen alueen meriliikenteeseen.

Jäänmurtoa Itämerellä.


Lisätietoja

Ville Kotovirta
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 6058

Sami Nousiainen
Erikoistutkija
020 722 4415

Antti Pesonen
Erikoistutkija
020 722 6046

Lisätietoja

Ville Kotovirta
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 6058

Sami Nousiainen
Erikoistutkija
020 722 4415

Antti Pesonen
Erikoistutkija
020 722 6046

Katso myös