Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Teollisuuden sulautetut järjestelmät

Osaaminen

Teollisuuden sulautetuissa järjestelmissä olemme erikoistuneet koneautomaation ja mikroskopian konenäkösovelluksiin, signaalinkäsittelyyn, DSP-algoritmien suunnitteluun ja toteutukseen. Pystymme myös toteuttamaan anturitason prototyyppejä langattomalla dataliitynnällä.

Konenäköosaamisemme kattaa informaatiolähteiden hallinnan, fysikaalisen prosessin ymmärtämisen, kuvausgeometrian suunnittelun, kuvainformaation jalostamisen sekä ohjausjärjestelmät. Osaamme valinnoissamme optimoida tarvittavat komponentit sekä valita ja toteuttaa monimutkaisia kuvankäsittelymenetelmiä.

Meillä on myös laaja kokemus erilaisista mikrokontrollereista, erityisesti vähävirtaisista sulautetuista järjestelmistä, sekä kustannustehokkaiden Hardware-in-the-loop -järjestelmien toteuttamisesta virheen testausmahdollisuuksin.

Haasteet

Automaattisen kuvankäsittelyn ja konenäön sovellukset muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja niiden sovellusalueet laajenevat. Edelleen trendinä on anturidatan fuusioimisen tärkeys, jolloin erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa kameranäköjärjestelmien heikkoudet voidaan peittää muiden antureiden tuella.

Myös hajautetut ja monimutkaiset järjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi teollisuudessa. Suunnitteluajan pituus on kriittinen tekijä ja turvallisuuden kelpuutus tärkeää.

Ratkaisut

Pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan sopivat ratkaisut teollisuuden konenäköä vaativiin automatisointikohteisiin ja tarvittaessa hakemaan sopivat kumppanit suurempienkin kokonaisuuksien ratkaisemiseksi. Meiltä löytyy myös laaja valikoima erilaisia mikroskooppeja ja optiikka- sekä valaisuratkaisuja mikroskopiasovelluksia varten.

Lisäksi meillä on nopean suunnittelun mahdollistavien HIL-järjestelmien osaamista ja testijärjestelmiä.

Hyödyt

  • monimutkaisten, kohteeseen räätälöityjen sovellusten suunnittelu ja toteuttamiskyky
  • laaja alainen ymmärrys mikromaailman ilmiöistä ja mikroskopiasta
  • laaja yhteistyökumppaneiden ja yritysten verkosto.

HIL-järjestelmän tarjoamat edut:

  • ohjelmistokehitys ja testausympäristöt
  • kalliit kenttätestit voidaan korvata laboratorioympäristön testeillä
  • järjestelmien testaaminen harvinaisten tapahtumien osalta
  • turvallisuuden kelpuutus.

Referenssit

Suomen Valkoisen Biotekniikan – Vihreän Kemian huippuyksikössä, joka on yksi Suomen Akatemian huippuyksiköistä, kehitetään myös sulautettua elektroniikkaa, konenäköä ja fotoniikkaa automatisoituun mikroskopiaan mikrobipohjaisten bioreaktorien tarkkailuun ja analyysien kehittämiseen.

Olemme kehittäneet sulautettua kuljettajaa ja vanhusten kotona asumista tukevaa teknologiaa useissa hankkeissa mm. Sensation-EU-FP6-IP ja HeartCycle-EU-FP7. Niissä on kehitetty DSP-pohjainen moduuli, joka ajoneuvoon istuimeen tai sänkyyn asennetun Emfit–kalvoanturin avulla pystyy tarkkailemaan henkilön asentoa, sykettä sekä hengitystaajuutta.

BIOPULSE: FinNano-tutkimusprojekti, joka on kehittänyt kaksi-fotonilaserpolymerisointiteknologiaa 3D-biomateriaalien rakenteiden työstämiseksi alle mikrometrin tarkkuudella.

ÄLLI: projekti tutkii useita lasertyöstömenetelmiä ja niiden automaatiota.

Photonics4Life: eurooppalainen huippuverkosto biofotoniikan tutkimusalueella.

NEURO: Suomen Akatemian projekti sulautetun elektroniikan ja ohutfilmimateriaalien kehittämiseksi elektrofysiologisiin mittauksiin hermosoluille (in vitro).

SUBITO: EU:n FP7-tutkimushanke, joka kehittää konenäkösovelluksia epätoivottujen esineiden huomaamiseksi ja seuraamiseksi turvallisuussovelluksissa (esim. lentokentillä).

AMMO: automatisoitujen konenäkömenetelmien kehittäminen alkioiden analysointiin in vitro -hedelmöityksessä.

AHAA: kehittyneiden käsittely-, liikuttelu- ja testausmenetelmien kehittäminen mini- ja mikrojärjestelmille. Projektissa tehtiin automaattisen konenäköjärjestelmän kehitystä mikrokappaleiden laadunvalvontaan ja asemointiin.

CAP: tutkimusprojekti automaattiseen tiedonkeräämiseen ja analysointiin ammattikuljettajien koulutuksen tukemiseksi raskaissa ajoneuvoissa.


Lisätietoja

Jouko Viitanen
Tutkimusprofessori
020 722 3639

Jukka Laitinen
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 3637

Henrik Huovila
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 3612

Lisätietoja

Jouko Viitanen
Tutkimusprofessori
020 722 3639

Jukka Laitinen
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 3637

Henrik Huovila
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 3612

Katso myös

Projekteja