Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakennusten energiatehokkuus

Osaaminen

VTT edistää ilmastomuutoksen hillitsemistä, uusiutuvien ja bioenergialähteiden käyttöä sekä kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttamista. VTT kehittää energiatehokkaita ja tarpeenmukaiset sisäympäristöolot tuottavia rakennus- ja aluetason ratkaisuja uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen. Asiakaslähtöisyys ja yritysten uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat kehitystyössä keskeisiä. VTT:n toiminta perustuu

 • vahvaan teknologiseen perusosaamiseen,
 • energiatehokkaiden rakennusten ja järjestelmien ratkaisuosaamiseen,
 • ekotehokkaiden yhdyskuntarakenteiden ratkaisuosaamiseen,
 • energiankäytön ja toimivuuden laaja-alaiseen analysointiosaamiseen ja
 • vahvoihin kv. verkostoihin.


Haasteet

Energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon liittyy globaaleja yhteiskunnallisia ja markkinalähtöisiä paineita. Haasteena on puolittaa rakennuskannan energiankulutus vuoteen 2050 mennessä. Ympäristötietoinen ja energiataloudellisuutta arvostava kysyntä kannustaa yrityksiä kehittämään tuote- ja palvelutarjontaansa ekologisiksi ja elinkaariedullisiksi kokonaisratkaisuiksi. Ihminen rakennetun ympäristön käyttäjänä, kokijana, asiakkaana ja tekijänä on avainasemassa kehitystyössä ja sen tulosten tehokkaassa maastouttamisessa. Kokonaispäästöjen vähentämiseksi on välttämätöntä myös tarkastella rakennetun ympäristön energiankulutusta osana koko energiainfrastruktuuria. Energiankulutusta vähentävien toimenpiteiden yhteydessä on varmistettava, että ne myös vähentävät energiantuotannon tarvetta tai energiantuotannosta aiheutuvia kokonaispäästöjä.

Ratkaisut

 • Matalaenergia-, passiivi-, nollaenergia-, energianeutraalien ja energiapositiivisten talojen malliratkaisut uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen
 • Energiatehokas yhdyskuntarakenne: yhdyskuntien tiivistäminen, eheyttäminen ja logistinen kehittäminen
 • Rakennetun ympäristön ekotehokkuus: elinkaaripohjainen aineen- ja energianvaihdon hallinta ja hillintä
 • Uusiutuviin energioihin perustuva energiainfrastruktuuri: hajautettu tuotanto, energian varastointi alue- ja rakennustasolla
 • Energiaratkaisujen paikallinen optimointi: integroidut energia- ja exergiaoptimoidut järjestelmäratkaisut
 • Tuotteiden ja järjestelmien mallintaminen, toimivuuden varmentaminen sekä elinkaariedullisuuden osoittaminen
 • Rakennuskannan energiateknologiset potentiaaliarviot, skenaario- ja vaikutusanalyysit
 • Ratkaisujen tuotteistaminen ja kaupallistamisen kannustinkeinot
 • Standardit ja rakentamismääräykset ja -ohjeet, laskenta, luokittelu, merkintätavat, katselmukset.

Hyödyt

 • Rakennusten energiankäyttö ja siitä aiheutuva ympäristökuormitus vähenee
 • Laadukkaat ja energiatehokkaat kokonaisratkaisut
 • Energiantuotannon ja -tarpeen optimaalinen yhteensopivuus
 • Osaavat ja tietoiset loppukäyttäjät
 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet
 • Uudet tuotteet ja globaali vientitoiminta

Referenssit ja ansiot

 • Useiden EU-projektien koordinointeja (I3CON, INTUBE, NORTHPASS, SuccessFamilies) ja osallistuminen lisäksi noin 10:een muuhun EU-projektiin. Hankkeissa on yhteensä kymmeniä kumppaneita rakennus- ja kiinteistöalalta ja tuoteteollisuudesta.
 • Kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä mm. kiinalaisten, etelä-korealaisten, amerikkalaisten, japanilaisten ja venäläisten organisaatioiden kanssa.
 • Jäsenyyksiä kv. järjestöissä, verkostoissa sekä asiantuntija- ja neuvonantajaelimissä: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST), European Committee for Standardization (CEN), International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), International Energy Agency (IEA), International Organization for Standardization (ISO), European Construction Technology Platform (ECTP), LowExNet.
 • Vetovastuu Suomen rakennusten energian käyttöä koskevissa kansallisissa tutkimus- ja teknologiaohjelmissa yli 20 vuotta (LVIS2000, ETRR, RAKET, CUBE)
 • 1 dosentuuri, 4 tohtoria


Lisätietoja

Jari Shemeikka
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 4921

Pekka Lahti
Johtava tutkija
020 722 6276