Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ydinvoimaloiden paloturvallisuus

Tulipalojen riskien arviointiin erikoistuneet ammattilaisemme yhdistävät työssään kehittyneitä, numeerisia simulaatioita tilastolliseen ja empiiriseen tietoon.

Tulipalojen osuus ydinvoimaloiden onnettomuusriskeissä on merkittävä. Yhdistämällä suuria tulipalon leviämissimulointeja Monte Carlo -tekniikkaan, voimme arvioida tulipalon seurausten todennäköisyyksiä.

VTT hyödyntää näitä tuloksia suomalaisten ydinvoimaloiden todennäköisyyspohjaisissa riskien arvioinneissa.

Olemme arvioineet esimerkiksi nykyaikaisten, palosuojattujen sähkökaapeleiden palokäyttäytymistä uusia laitoksia rakennettaessa, ja olemassa olevien voimaloiden turvallisuutta parannettaessa. Savun leviämisanalyysit ovat auttaneet meitä ymmärtämään muuntajien ja pumppujen käyttäytymistä tulipaloissa.

Lentokoneiden törmäysten aiheuttamat tulipalot muodostavat oman tutkimuskohteensa. Olemme kehittäneet kokeellisia menetelmiä lentokoneen polttoainesuihkun kuvaamiseen. Näitä tuloksia voidaan soveltaa täyden mittakaavan analyyseissä, jotka kattavat niin termiset vaikutukset, savun kulkeutumisen seinien läpi kuin myös allaspalot.

Arvioimme syvyyspuolustuksen eri tasojen tehokkuutta, syttymisen estämistä, aikaista havaitsemista, automaattista sammutusta ja palokunnan toimintaa, seurauksien rajoittamista sekä palon leviämisen hallintaa. Rakenteiden palonkestävyyttä voidaan tarkastella yhdistämällä simuloinnit rakenteelliseen analyysiin.

Asiakkaiden tarpeisiin sopivia paloturvallisuuden työkaluja

Kehitämme ja ylläpidämme työkaluja kvantitatiiviseen paloriskien arviointiin. Yksi merkittävimmistä työkaluista on palon dynamiikan simulointityökalu (Fire Dynamics Simulator, FDS), jota olemme aktiivisesti mukana kehittämässä. Olemme vastanneet esimerkiksi pyrolyysi-, allaspalo- ja sammutusmallien kehittämisestä.

Syöteparametrien epävarmuutta voidaan arvioida kehittämällämme Monte Carlo -generaattorilla (Probabilistic Fire Simulator, PFS), jota voidaan käyttää myös determinististen palomallien kanssa.

Pyrolyysimallinnuksessa tarvitaan useita syöteparametreja, jonka vuoksi parametrit estimoidaan pienen ja keskisuuren mittakaavan kokeiden tuloksista numeerisesti Pyroplot-työkalun avulla. Stokastinen operaatioaikamalli (Stochastic Operation Time Model, SOTM) arvioi laskennallisesti palokunnan ja muun henkilökunnan toiminnan tehokkuutta.

Teemme kansainvälisessä yhteistyössä menetelmäkehitystä sekä olemme mukana kotimaisessa ydinvoimaloiden turvallisuusohjelmassa.


Lisätietoja

Anna Matala
Tutkija
020 722 4207

Johan Mangs
Tutkija
020 722 4829

Topi Sikanen
Tutkija
020 722 4340

Lisätietoja

Anna Matala
Tutkija
020 722 4207

Johan Mangs
Tutkija
020 722 4829

Topi Sikanen
Tutkija
020 722 4340