Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Elintarviketutkimus

VTT auttaa asiakkaita kehittämään kuluttajien arvostamia, terveellisiä ruokia ja juomia sekä niiden ainesosia.

Uusia konsepteja, teknologioita ja tuotteita kehitettäessä otetaan huomioon elintarviketurvallisuuteen, elintarvikkeiden terveellisyyteen, kuluttajien hyväksyntään ja kestävään kehitykseen liittyvät näkökohdat.

VTT on pitkän tutkimus- ja tuotekehityskokemuksensa sekä laajan elintarvikealan asiantuntemuksensa vuoksi asiakkailleen ihanteellinen yhteistyökumppani.

Räätälöidyt ruuat, lisäarvoa tuovat ainesosat ja maistuvat juomat

VTT suunnittelee ruoka-aineita, joiden rakenne, stabiilisuus, terveysominaisuudet sekä näiden antamat aistivaikutelmat on räätälöity tiettyä tarkoitusta varten erilaisten entsyymi-, mikrobi- ja jaottelutekniikoiden avulla. Erikoisalaamme on uusien teknologioiden kehittäminen viljojen, marjojen ja agrobiomassan sivuvirtojen käsittelyyn.

Painopistealueemme on kuitujen, proteiinin ja bioaktiivisia yhdisteitä sisältävien ainesosien käsittelyssä. VTT:n tutkimusasiantuntemus kattaa koko virvoitusjuoma-alan ohrasta olueksi -tuotantoketjusta alkoholittomiin virvoitusjuomiin asti. Tarjoamme teknologioita ja osaamista, joilla voidaan käsitellä luonnon raaka-aineita, tuottaa asiakkaalle maistuvia juomia sekä tehostaa prosesseja.

Tunnetut terveysvaikutukset ja tuoteturvallisuuden valvonta

Ravintoa koskeva asiantuntemuksemme täydentää elintarvikealan osaamistamme. Elintarviketiede tuottaa tietoa syömiskäyttäytymisestä sekä elimistön fysiologisista reaktioista ruokavalioon. VTT:llä on analyysialusta ruoan ja sen ainesosien terveysvaikutusten arviointiin. Analyysialustaan kuuluu in vitro -analyysejä, joilla voidaan ennakoida ja määrittää elimistön reaktioita elintarvikkeisiin.

VTT:llä on vahva mikrobien ja ruokamatriisien tuntemus, joka kattaa myös tuoteturvallisuuteen liittyvät tekijät. Pystymme varmistamaan uusilla, monipuolisilla pakkaus-, prosessointi- ja diagnostiikkasovelluksilla sekä analyysityökaluilla ruoan turvallisuuden ja elintarvikkeiden alkuperän sekä valvomaan molempia.

Kuluttajatieteen yhdistäminen aistitutkimukseen antaa meille hyvän pohjan ymmärtää sekä kuluttajien hyväksyntää että ruoan laatua. Elintarviketutkimus ja -kehitys eri vaiheissaan saa tukea kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tutkimuksista. VTT Food -pilottiprojektien puitteissa asiakkaan käyttöön tarjotaan korkealuokkaista välineistöä ja kokeneen henkilökunnan palveluita, ja VTT:llä voidaan myös suorittaa uusien tuoteideoiden konseptien pilottitestausta.


Lisätietoja

Annika Wilhelmson
Asiakaspäällikkö
020 722 7113

Kaisa Poutanen
Akatemiaprofessori
020 722 5192

Mirja Mokkila
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 4490

Johanna Maukonen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 7183

Lisätietoja

Annika Wilhelmson
Asiakaspäällikkö
020 722 7113

Kaisa Poutanen
Akatemiaprofessori
020 722 5192

Mirja Mokkila
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 4490

Johanna Maukonen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 7183

Katso myös