Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kestävää rakentamista

Luomme tutkimuksemme avulla kestävän kehityksen arviointimenetelmiä, prosesseja ja käsitteitä.

VTT auttaa kiinteistöjen omistajia, käyttäjiä, suunnittelijoita ja rakentajia asettamaan kestävälle rakentamiselle mitattavia tavoitteita. Arvioimme ja autamme asiakkaitamme hallitsemaan erilaisia ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tekijöitä, kuten hiilijalanjälkeä, materiaali- ja energiatehokkuutta, elinkaarikustannuksia sekä sisälämpötilaa.

Elinkaaren analyysi ja kustannukset toimivat kestävän rakentamisen mittareina

Kestävän rakentamisen arvioinnissa ja mittaamisessa huomioidaan rakennuksen ympäristölliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Eurooppalaisen SuperBuildings-hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli mittareiden laadun ja toimintakelpoisuuden kehittäminen. VTT vastasi hankkeen koordinoinnista.

Asiantuntijamme arvioivat rakennusten elinkaaren aikaisia vaikutuksia elinkaarianalyysin ja elinkaarikustannusten avulla. Tarjoamme menetelmiä ja välineitä uudis- ja korjausrakentamiseen sekä yleisemmin kiinteistönhallintaan.

Esimerkiksi ILMARI-palvelun avulla suunnittelijat voivat arvioida rakennuksen hiilijalanjälkeä ja pienentää sitä jo suunnitteluvaiheessa.

Kestävän rakentamisen menetelmät ja korjauskonseptit

Yhteistyössä rakennusalan yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa sekä tutkimustyön avulla, luomme prosesseja ja toimintamalleja, jotka tehostavat rakennetun ympäristön kestävää kehitystä. Vantaan ja Tampereen kaupunkien kanssa, olemme kehittäneet ohjaussuosituksia omistajien roolia kartoittavassa OKRA-hankkeessa.

Osana eurooppalaista SUSREF-hanketta olemme kehittäneet Vahanen-yhtiöille ja muille pk-yrityksille kestävän korjausrakentamisen konsepteja ulkoseiniin. Rakentamiseen liittyvien konseptien lisäksi VTT:llä kehitetään myös tuotekonsepteja.

Rakennettua ympäristöä koskevat kestävän kehityksen skenaariot auttavat päätöksentekijöitä ymmärtämään erilaisten valintojen merkityksen. Mecoren-hankkeessa kehitetyt työkalut havainnollistavat erilaisten valintojen vaikutusta koko kiinteistökantaan.


Lisätietoja

Tarja Häkkinen
Johtava erikoistutkija
040 727 4561

Tarja Mäkeläinen
Erikoistutkija
0400 591 869