Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Riskien ja turvallisuuden integroitu hallinta

VTT kehittää turvallisuuden ja riskien hallinnan menetelmiä, joiden avulla edistetään tuotantolaitosten ja yhteiskunnan infrastruktuurin turvallisuutta ja luotettavuutta sekä yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuutta. Turvallisuutta (safety&security), luotettavuutta ja sosio-teknisiä riskejä tarkastellaan integroidusti tuotteen tai järjestelmän elinkaaren eri vaiheissa. Tavoitteemme on tukea päätöksentekoa monipuolisesti ja tehokkaasti tukea. VTT:llä on vuosikymmenten kokemus riskien, käyttövarmuuden ja turvallisuuden analysointimenetelmien kehittämisessä ja menetelmien soveltamisessa asiakkaiden toimintaprosesseihin.

Haasteet

Turvallisuus on jokaisen yksilön ja yrityksen hyvinvoinnin ja liiketoiminnan kannattavuuden keskeinen tekijä. Järjestelmien monimutkaistuminen ja uudet, nousevat uhat kuten esimerkiksi äärimmäiset sääilmiöt tai rikollisuus lisäävät yhteiskunnan haavoittuvuutta. Verkostoituminen ja ulkoisten palvelujen lisääntyminen sekä nopeasti kehittyvät teknologiat aiheuttavat uusia riskejä sekä tarpeen elinkaaren systemaattisempaan hallintaan. Järjestelmien, koneiden ja laitteiden sekä teollisten palvelujen toimittajille nämä muutokset avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Ratkaisut ja hyödyt

Tavoitteemme on pienentää ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvia riskejä sekä tuottaa tietoa riskien parempaan hallintaan. Sovelluskohteita ja osaamisestamme ovat mm:

  • Järjestelmäturvallisuus ja luotettavuuden johtaminen (RAMS-prosessi)
  • Turvallisuus- ja käyttövarmuustiedon hallinta
  • Turvallisuuden (safety & security) johtaminen
  • Prosessi- ja kemikaaliturvallisuus
  • Teollisten ja logististen järjestelmien riskien hallinta
  • Haavoittuvuuden hallinta, ml. äärimmäiset sääilmiöt
  • Tietoturva

Referenssit

VTT tekee yhteistyötä lukuisten globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Osaamistamme on sovellettu mm. ITER-fuusioreaktorin kunnossapidon etäoperoinnin testausjärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden arviointiin.


Lisätietoja

Veikko Rouhiainen
Tutkimusprofessori
020 722 3262

Liisa Poussa
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 3037