Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Elinkaariarviointi

Tuotamme luotettavaa tietoa tuotteen, palvelun tai organisaation ympäristövaikutuksista, minkä avulla asiakkaamme voivat parantaa ympäristötehokkuuttaan ja optimoida arvoketjuaan koko elinkaaren ajalta tuotteen raaka-aineista sen loppukäyttöön saakka.

VTT soveltaa elinkaariarviointia kattavasti tarjoten tietoa yritysten toiminnan kokonaisvaltaisista ympäristövaikutuksista sekä suorituskyvystä, jolloin asiakkaidemme on helpompi tehdä päätöksiä ja viestiä niistä. LCA-asiantuntijamme ovat alansa huippuosaajia ja mukana kansainvälisessä menetelmäkehitystyössä.