Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuotantoympäristön hallinta

Autamme tuotantoprosessien ympäristöolosuhteiden hallinnassa ja parantamisessa.

VTT tarjoaa tutkimuspalveluja ilmansaasteiden ja staattisen sähkön hallintaan korkean teknologian tuotantoympäristöissä, kuten mikro-, nano- ja bioteknologian sekä lääketuotannon ja terveydenhuollon tiloissa.

Sovellamme työssämme monitahoisia tutkimus- ja kehityskeinoja sekä mittaus- ja simulointimenetelmiä, joiden avulla luomme puhtaita, tuottavia, energiatehokkaita, miellyttäviä ja turvallisia ympäristöjä erilaisille tuotantoprosesseille.

Esimerkkinä viimeaikaisesta saavutuksesta on projekti BIOSMHARS, jossa mallinsimme biosaastumisen leviämistä avaruusasemilla. Olemme käyttäneet Induced Seconday Air Cleaning (ISAC) -teknologiaa hienojakoisten terveydelle haitallisten aerosolihiukkasten vähentämiseen.

Saastumisen hallintaa ilmanvaihtotekniikoiden ja ilmansuodatuksen avulla

Tarjoamme ratkaisuja vaativiin saasteiden ja ilmanlaadun hallintaan liittyviin tarpeisiin uudenaikaisissa valmistusprosesseissa ja muissa erityistiloissa.

Tuotantoympäristön hallintamme perustuu uudenaikaisiin mittaustekniikoihin, laskennalliseen virtausdynamiikkaan (CFD) ja pitkään kokemukseemme seuraavilta aloilta: työpaikkojen ilmanvaihto, ilmansuodatus, saasteiden hallinta, staattinen sähkö ja teollisuushygienia.

Asiantuntemukseemme sisältyvät: hiukkasten epäpuhtauksien suodatus, ilmanlaadun mittaukset ja simulointi, tuotantoprosessien ja raaka-aineiden päästöjen hallinta, cleanroom-teknologia ja teolliset ilmanvaihtoteknologiat sekä staattisen sähkön ja sen purkausten (ESD) hallinta mukaan lukien EX-ympäristöt.

Hygienian hallinta terveydenhuolto- ja teollisuustiloissa

Kehitämme hygienian hallintakonsepteja ja ennakoivia ehkäisytekniikoita terveydenhuoltoon liittyviin infektioihin (HAIs) painottamalla terveydenhuoltotilojen ympäristöpuhtautta ja soveltamalla korkean teknologian alojen käytäntöjä.

Työskentelemme myös muilla turvallisuuteen liittyvillä alueilla, joihin kuuluvat ilman mukana kulkeutuvat CBRN-uhat, altistumisen arvioinnit, työhygienia ja uusien henkilösuojainkonseptien kehittäminen.


Lisätietoja

Aimo Taipale
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 3254

Ilpo Kulmala
Johtava tutkija
020 722 3263

Hannu Salmela
Tutkija
020 722 3279

Salme Nurmi
Johtava tutkija
020 722 3207

Lisätietoja

Aimo Taipale
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 3254

Ilpo Kulmala
Johtava tutkija
020 722 3263

Hannu Salmela
Tutkija
020 722 3279

Salme Nurmi
Johtava tutkija
020 722 3207