Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Elinkaaren kustannukset, tuotot ja riskit hallintaan

Autamme kumppaneitamme arvioimaan tarkasti sijoituspäätösten todennäköiset seuraukset, rohkaisemme heitä tarttumaan mahdollisuuksiin sekä varmistamme liiketoiminnan jatkuvuuden epävarmassakin toimintaympäristössä.

Uuden teknologian hyödyntämisen edelläjäkävijänä VTT yhdistää teknologisen osaamisensa korkeatasoiseen talouden asiantuntemukseen ja asiakaslähtöiseen suunnitteluun. Näin varmistamme, että kumppaneidemme strategiset tavoitteet täyttyvät ja jokaiselle yritykselle valitaan sen liiketoimintaa parhaiten tukevat menetelmät.

Valion toimeksiannossa tunnistimme juustovalmistuksen tuotantolinjaan liittyviä riskejä kunnossapidon tietojärjestelmästä saatavan tiedon ja tuotantolaitteiden arvioinnin perusteella. Valio eliminoi tuotantolinjaa koskevat riskit ja tuottaa nyt vuosittain viisi miljoona kiloa enemmän juustoa. 

Päätöksenteon tukemisella parhaaseen tulokseen

Ydinosaamiseemme kuuluvia alueita ovat tuotanto-omaisuuden hallinta, investointien suunnittelu, arvopohjainen kunnossapito, liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu sekä riskinhallintastrategiat. Arvioimme ulkoistamiseen, yrityskauppoihin ja muutoksiin liittyviä riskejä. Lisäksi VTT:n vahvuuksiin kuuluu teknologiavalintojen due diligence eli yrityksen teknologioiden yksityiskohtainen arviointi.

Kehitämme teknistaloudellisten riskien arviointityökaluja, joilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus ja keskeytymätön toiminta sekä tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden koko elinkaaren aikainen kannattavuus. Menetelmiemme avulla mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ennakoivasti. 

Tarjoamme kumppaneillemme tehokkaat välineet liiketoiminnan mahdollisuuksien, hyötyjen ja riskien hallintaan sekä siten merkittävän etumatkan nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. Globaalisti toimivien asiakkaidemme toimialoja ovat esimerkiksi konepajateollisuus, teollisuuden palvelut, prosessiteollisuus ja kriittinen infrastruktuuri.

.


Lisätietoja

Teuvo Uusitalo
Erikoistutkija
020 722 3266

Pasi Valkokari
Erikoistutkija
020 722 3236