Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Meriliikenteen turvallisuus ja ympäristövaikutukset

Osaaminen

Tutkimuksemme keskittyy merenkulun turvallisuuden parantamiseen erityisesti Itämeren alueella. Tähän liittyvät meriliikenteen riskien arviointi ja riskiperustaiset turvallisuusselvitykset. Telemaattiset merenkulun järjestelmät, meriliikenteen ohjaus (Vessel Traffic Service, VTS) ja alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä (Automatic Identification System, AIS) sekä väylät ja satamat ovat osa meriliikenteen turvallisuuden tutkimustamme. Lisäksi teemme selvityksiä meriliikenteen päästöistä ja muista ympäristövaikutuksista sekä kehitämme merelle soveltuvaa ympäristötekniikkaa.

Haasteet

Itämeren alusliikenne on lisääntynyt viime vuosina, ja liikenteen kasvun ennustetaan jatkuvan. Erityisen vilkasta kasvu on ollut öljynkuljetuksissa. Kansainvälisten toimijoiden osuus kasvaa myös meriliikenteessä, minkä johdosta paikallisten olojen tuntemus vähenee. Näiden muutosten seurauksena onnettomuusriski kasvaa ja meriliikenteen ympäristövaikutukset lisääntyvät.

Ratkaisut

  • Meriliikenteen ohjauksen kehittäminen
  • Reaaliaikainen riskianalyysi
  • Alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän (Automatic Identification System, AIS9)kehittäminen ja hyödyntäminen
  • Turvallisuusanalyysit (Formal Safety Assessment, FSA)

Näytöt

  • Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän riskianalyysi
  • GOFREP (Gulf of Finland Reporting System) – Suomenlahden alusten pakollinen raportointijärjestelmä


Lisätietoja

Tapio Nyman
Erikoistutkija
020 722 4546