Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakennedynamiikka sekä värähtelyn, iskun ja melun torjunta

Teemme perusteellista melu- ja värähtelyhaittojen tutkimusta, joka tuottaa luotettavia tuloksia ja todellisia ratkaisuja ongelmiin.

Jo useita vuosia olemme ratkoneet menestyksekkäästi koneisiin, ajoneuvoihin ja merenkulkualan sovelluksiin liittyviä melu- ja värähtelyongelmia.

Asiantuntemuksemme perustana on ongelman kannalta oleellisten fyysisten ilmiöiden havaitseminen ja tämän tiedon soveltaminen tilannetta estävien tai helpottavien ratkaisujen kehittämiseksi.

Validoidut värähtelyn ja melun laskentamenetelmät

Värähtelyn ja melun syntyä ja etenemistä rakenteissa voi tutkia erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetyillä ohjelmilla ja menetelmillä. Olemme kehittäneet jälkikäsittelytyökaluja, joiden avulla voimme havainnollistaa saatuja tuloksia, tehdä oleellisia analyysejä ja vetää oikeita rakenteellista käyttäytymistä koskevia johtopäätöksiä.

Laskelmien tai prototypoinnin avulla pystymme ennustamaan suorituskykyä niin, että tuotteen konsepti voidaan arvioida ennen kuin prototyyppejä aletaan fyysisesti valmistaa. Kokeellisten menetelmien ja mallinnuksen yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeää luotettavien tulosten aikaansaamiseksi.

Jotta mallinnuksen avulla voidaan ennustaa rakenteiden käyttäytymistä, malliin on syötettävä riittävästi tietoa, kuten erilaisia herätteitä sekä tietoa materiaalien ominaisuuksista, mitoista ja kosketuksista. Tämä tieto voidaan joko laskea tai mitata, ja sitä voidaan hyödyntää niin komponenttien, osarakenteiden kuin valmiiksi asennettujen rakenteidenkin mallinnuksessa.

Värähtelyn, iskujen ja melun torjunnan ratkaisuja erilaisiin sovelluksiin

Työskentelemme monenlaisten rakenteellista tai akustista analyysiä vaativien sovellusten parissa. Tutkimuksen painopiste voi vaihdella hitsaussaumojen väsymisanalyysistä alusten värähtelyreaktioiden tutkimiseen sekä hyttien äänitason arviointiin.

Kun tuotteen toimintaa arvioidaan rakenteellisen käyttäytymisen ja akustiikan kannalta, tutkimuksen tavoitteet on määriteltävä täsmällisesti. Asiantuntemukseemme kuuluvat myös säännöksiin ja säätelyyn liittyvät asiat sekä standardit, ja hyödynnämme tätä osaamista myös toimeksiannoissamme.

Voimme arvioida tuotteiden äänen laatua erityisten mittareiden avulla, ja käyttää myös kuuntelutestejä tutkiaksemme ihmisten reaktioita erityyppisiin ääniin.


Lisätietoja

Johannes Hyrynen
Tutkimusalueen päällikkö
020 722 3787

Juha Virtanen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 6567

Aimo Taipale
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 3254