Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ydinjätehuolto

Osaaminen ja haasteet

VTT:llä on käytetyn ydinpolttoaineen ja muiden ydinjätteiden geologisen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden arviointiin tarvittava monitieteellinen osaaminen. Arvioinneissa tarkasteltujen ajanjaksojen pituus tekee tehtävästä erityisen haasteellisen, sillä loppusijoitusjärjestelmän toimintaa ei voida kokonaisuutena varmistaa kokeellisesti. Tämän vuoksi luottamus koko järjestelmän turvallisuuteen perustuu osajärjestelmien käyttäytymistä kuvaaviin kokeellisiin tuloksiin, joiden perusteella voidaan varmistua, että ilmiöitä kuvaavat mallit antavat koetuloksia vastaavia tuloksia.

Ratkaisut

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen teknisten ja luonnollisten päästöesteiden toimintakykyanalyyseillä kuvataan loppusijoitustilojen ja geologisen ympäristön olosuhteiden termistä, hydrogeologista, mekaanista ja kemiallista muuntumista tuhansien vuosisatojen kuluessa. Mallinnukseen sisältyy radioaktiivisten aineiden loppusijoitustilasta tapahtuvien päästöjen arviointi, radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen pohjavesivirtauksen mukana elinympäristöön ja edelleen siellä erilaisten altistumisreittien kautta aiheutuvien säteilyannosten arviointi. Teoreettisten ja kokeellisten turvallisuusarviointien ohella VTT osallistuu loppusijoituslaitoksen teknisten päästöesteiden, kuten kaksikerroksisten metallikanisterien sekä puskuri-, täyteaine- ja sulkemisratkaisujen teknologiseen kehitystyöhön.

Hyödyt

Loppusijoitusjärjestelmän monipuolinen tuntemus ja mallinnuksessa tarvittava asiatuntemus tekevät mahdolliseksi kokonaisjärjestelmän käyttäytymisen arvioinnin. Saatavia tuloksia voidaan käyttää vertailtaessa niitä turvallisuusvaatimuksiin sekä priorisoitaessa kohteita, jotka edellyttävät lisätutkimuksia.

Referenssit ja saavutukset

VTT on laatinut keskeisimmät tekniset taustaselvitykset Posiva Oy:n toukokuussa 1999 viranomaisten käsittelyyn toimittaman periaatepäätöshakemuksen tueksi. Toukokuussa 2001 eduskunta vahvisti selkeällä enemmistöllä Valtioneuvoston periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Olkiluotoon.

VTT:llä on keskeinen asema myös Posivan käynnissä olevassa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen T&K-ohjelmassa, joka tähtää rakentamislupahakemuksen jättämiseen vuonna 2012. VTT osallistuu myös Olkiluotoon rakenteilla olevan maanalaisen tutkimustilan (ONKALO) toteutukseen liittyvään suunnittelu- ja tutkimustyöhön

Kaksikerroksisen kupari/valurauta loppusijoituskanisterin osakomponentit. Lähde: Posiva Oy

Osaaminen ja haasteet

VTT:llä on käytetyn ydinpolttoaineen ja muiden ydinjätteiden geologisen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden arviointiin tarvittava monitieteellinen osaaminen. Arvioinneissa tarkasteltujen ajanjaksojen pituus tekee tehtävästä erityisen haasteellisen, sillä loppusijoitusjärjestelmän toimintaa ei voida kokonaisuutena varmistaa kokeellisesti. Tämän vuoksi luottamus koko järjestelmän turvallisuuteen perustuu osajärjestelmien käyttäytymistä kuvaaviin kokeellisiin tuloksiin, joiden perusteella voidaan varmistua, että ilmiöitä kuvaavat mallit antavat koetuloksia vastaavia tuloksia.

Ratkaisut

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen teknisten ja luonnollisten päästöesteiden toimintakykyanalyyseillä kuvataan loppusijoitustilojen ja geologisen ympäristön olosuhteiden termistä, hydrogeologista, mekaanista ja kemiallista muuntumista tuhansien vuosisatojen kuluessa. Mallinnukseen sisältyy radioaktiivisten aineiden loppusijoitustilasta tapahtuvien päästöjen arviointi, radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen pohjavesivirtauksen mukana elinympäristöön ja edelleen siellä erilaisten altistumisreittien kautta aiheutuvien säteilyannosten arviointi. Teoreettisten ja kokeellisten turvallisuusarviointien ohella VTT osallistuu loppusijoituslaitoksen teknisten päästöesteiden, kuten kaksikerroksisten metallikanisterien sekä puskuri-, täyteaine- ja sulkemisratkaisujen teknologiseen kehitystyöhön.

Hyödyt

Loppusijoitusjärjestelmän monipuolinen tuntemus ja mallinnuksessa tarvittava asiatuntemus tekevät mahdolliseksi kokonaisjärjestelmän käyttäytymisen arvioinnin. Saatavia tuloksia voidaan käyttää vertailtaessa niitä turvallisuusvaatimuksiin sekä priorisoitaessa kohteita, jotka edellyttävät lisätutkimuksia.

Referenssit ja saavutukset

VTT on laatinut keskeisimmät tekniset taustaselvitykset Posiva Oy:n toukokuussa 1999 viranomaisten käsittelyyn toimittaman periaatepäätöshakemuksen tueksi. Toukokuussa 2001 eduskunta vahvisti selkeällä enemmistöllä Valtioneuvoston periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Olkiluotoon.

VTT:llä on keskeinen asema myös Posivan käynnissä olevassa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen T&K-ohjelmassa, joka tähtää rakentamislupahakemuksen jättämiseen vuonna 2012. VTT osallistuu myös Olkiluotoon rakenteilla olevan maanalaisen tutkimustilan (ONKALO) toteutukseen liittyvään suunnittelu- ja tutkimustyöhön


Lisätietoja

Kari Rasilainen
Erikoistutkija
020 722 5060

Markus Olin
Tutkimusprofessori
020 722 5450