Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Painovärin kehitys ja käyttö painoteollisuudessa

VTT:n ydinosaamisalueita ovat painovärin siirtymiseen vaikuttavien tekijöiden analysointi ja tutkiminen sekä painomateriaalien muokkaaminen painoteollisuuteen soveltuviksi.

Perinteisiä graafisen painamisen menetelmiä käytetään yhä enenevissä määrin valmistavassa teollisuudessa massatuotantomenetelminä. Uusien sovellusten valmistus painomenetelmillä edellyttää perinteisistä painoväreistä poikkeavien funktionaalisten nesteiden ja substraattien käyttöä, mikä saattaa aiheuttaa odottamattomia ongelmia painoprosessissa sekä heikentää painon laatua.

VTT on tutkinut graafisen painamisen ilmiöitä ja painopinnan muokkaamista jo pitkään. Kokemus tarjoaa vankan perustan materiaalien vuorovaikutusten ja prosessin ajettavuuden tutkimiselle loppusovelluksesta huolimatta. Standardimenetelmien lisäksi käytämme perinteisistä poikkeavia tutkimuslaitteita ja menetelmiä, sekä hyödynnämme tieteenalojen välistä yhteistyötä. Näin pystymme vastaamaan vaikeimpiinkin tutkimushaasteisiin.

Arvostettua painomateriaali- ja prosessiosaamista

Asiantuntemuksemme kattaa painoprosessin eri osa-alueet: rainan ajettavuuden rullalta-rullalle-prosesseissa, painoväriltä vaadittavat ominaisuudet eri painomenetelmissä, partikkelien dispergoinnin, ilmiöt painonipissä, painovärin ja substraatin vuorovaikutukset, substraatin pinnan muokkaamisen sekä kuivatuksen vaikutus painovärikerrokseen ja substraattiin.

Tutkimuslähestymistapa voi olla hyvin teoreettinen, esimerkiksi painovärin siirtymisen, leviämisen ja imeytymisen tutkiminen finite element method (FEM) -mallinnuksen avulla tai käytännönläheisempi, käsittäen painomateriaalien karakterisointia ja koepainatuksia. 

Painonipissä tapahtuvan offset-painokumin syötön mallinnus (FEM) – jännitysjakauma nipissä. Positiivinen syöttö vasemmalla, negatiivinen oikealla.

Monipuoliset tutkimuslaitteet ja menetelmät

Teemme laboratoriomittakaavassa koepainatuksia syväpaino-, flekso-, offset-, silkkipaino- ja inkjet-menetelmillä sekä pilot-mittakaavan koepainatuksia (rullalta rullalle) syväpaino-, flekso-, silkkipaino- ja inkjet-menetelmillä. Kolmiulotteisten pintojen painamista voidaan tutkia menetelmällä, jossa on yhdistetty inkjet-väripää kuusiakseliseen robottiin. Tarvittaessa voimme yhdistää inkjet-väripään lähes mihin tahansa rullalta-rullalle-prosessiin.

Standardilaitteiden lisäksi käytämme VTT:lla kehitettyjä innovatiivisia on-line- ja laboratoriomittalaitteita, esimerkiksi rainan ajettavuuden mittaamiseen, jatkuvan prosessin kuvaamiseen ja nopeaan kuvaamiseen nipin läpi. Lisäksi karakterisoimme substraattien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, joita voimme muokata esimerkiksi korona- ja plasmakäsittelyllä tai ohuella päällystekerroksella.

Sähköavusteisen painovärin siirron (ESA) visualisointi syväpainomenetelmässä.


Lisätietoja

Raimo Korhonen
Tutkimusalueen päällikkö
020 722 3044

Antti Kemppainen
Asiakaspäällikkö
040 820 5076

Anu Ilmonen
Erikoistutkija
0400 263 251

Lisätietoja

Raimo Korhonen
Tutkimusalueen päällikkö
020 722 3044

Antti Kemppainen
Asiakaspäällikkö
040 820 5076

Anu Ilmonen
Erikoistutkija
0400 263 251