Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Biopolttoaineiden tuotanto- ja käsittelytekniikka

Osaaminen

Kehitämme puu-, pelto- sekä turvepolttoaineiden tuotanto- ja käsittelytekniikkaa huomioiden myös ympäristövaikutukset. Painopisteenä on entistä tehokkaampien menetelmien sekä koneiden ja laitteiden kehittämisessä.

Biopolttoaineet:

 • metsästä ja teollisuudesta sivutuotteina saatavat puupolttoaineet kiinteistöjen ja lämpö- ja voimalaitoksien käyttöön
 • energiaturve
 • peltobiomassat – ruokohelpi ja olki

Tuotanto- ja käsittelyteknologia kattaa seuraavat vaiheet:

 • biopolttoaineiden tuotanto pelloilla, metsistä ja turvesoilla
 • polttoaineen varastointi ja toimitus laitoksille
 • polttoaineen vastaanottoa ja varastointi laitoksella sekä syöttö kattilaan.

Toimimme yhteistyössä polttoaineen tuottajien, toimittajien, laitevalmistajien ja lämpö- ja voimalaitosten kanssa. Työskentelemme sekä VTT:n laboratoriossa olevilla tutkimuslaitteilla sekä käytännön olosuhteissa tuotantoalueilla ja laitoksilla. VTT:n sisällä toimimme tiiviissä yhteistyössä polttotutkimuksen kanssa, joten tutkimus ja kehitystyö kattaa koko tuotanto-, käsittely- ja käyttöketjun. Toimimme myös yhteistyössä muiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitoksien kanssa.

Haasteena on vastata biopolttoaineiden kasvavaan kysyntään ympäristövaikutukset huomioiden, tuottaa biopolttoaineita kustannustehokkaasti ja turvata alan työvoiman saanti sekä kehittää kustannustehokasta tuhkan käsittelyä, jotta kaatopaikalle vienti vähene.

Kehitystyön tulokset

 • integroituja metsähakkeen tuotantotekniikoita
 • uusia ympäristöystävällisiä turpeen tuotantotekniikoita
 • peltobiomassojen ja pellettien tehokkaita tuotantotekniikoita
 • uusia mittaustekniikoita ja kuljetusmuotoja sekä
 • uusiokäyttöä tuhkalle.

Hyödyt

 • polttoaineen tuotantotehokkuus ja laatu paranevat ja kustannukset pienenevät
 • polttoaineen toimitukset tehostuvat,
 • polttoaineen tuotannon ympäristövaikutukset pienenevät ja tuhkan vienti kaatopaikalle vähenee.
 • laitevienti kasvaa sekä
 • energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus paranevat.

Referenssejä

 • Ruokohelven korjuu- ja käyttöteknologian kehittäminen tuottajien ja laitevalmistajien kanssa 2006 – 2008
 • Metsähakkeen korjuuteknologian kehittäminen yhdessä Metsäkeskus Keski-Suomen kanssa 2008 – 2010
 • Uusi ympäristöystävällinen turpeen tuotantotekniikka yhdessä Vapo Oy:n kanssa 2004 – 2008
 • Metsähakkeen korjuu- ja käyttötarkastelut Puolassa, Venäjällä, Ranskassa, Uruguayssa ja Ukrainassa 2004 – 2009
 • Pensashakkeen käyttö sähkötuotantoon Namibiassa 2006 – 2008
 • EU-hankkeiden koordinointi (Quality Wood ja AFO) sekä osallistuminen muihin EU-projekteihin (WhS).


Lisätietoja

TkT Arvo Leinonen
Johtava tutkija, Tiiminvetäjä
020 722 2677

Lisätietoja

TkT Arvo Leinonen
Johtava tutkija, Tiiminvetäjä
020 722 2677

Katso myös

  Esitteitä