Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Integroidut piirit

VTT:n vihreä elektroniikka haastaa olemassa olevia ratkaisuja.

Energian louhintaan tai akkujen käyttöön perustuvat elektroniikkaratkaisut edellyttävät energiankulutuksen rajoittamista mahdollisimman pieneksi sekä energianhallintateknologioiden käyttöä, sillä elektroniikkalaitteen ympäristöstä keräämä energia on tyypillisesti epäjatkuvaa ja hetkellinen käytettävissä oleva teho vaihtelee suuresti.

Etäluettavien laitteiden akkujen lataus- ja vaihtoväli halutaan mahdollisimman pitkäksi kustannus- ja luotettavuussyistä.

Tarjoamme asiakkaillemme pienienergisiä ratkaisuja kehittämällä erittäin pienivirtaisia piirejä passiivisiin RF-ID-tunnisteisiin, langattomiin antureihin ja muihin erittäin pienen tehonkulutuksen elektroniikkaa edellyttäviin laitteisiin.

Esimerkiksi yhteistyössä Nokian kanssa toteutimme neuraalilaskentaan perustuvan konvoluutiodekooderipiirin. Viterbi-algoritmia yksinkertaisempi dekoodaus sekä sovellukseen räätälöity analogialaskentaan perustuva piiritopologia mahdollistivat kaksi dekadia suuremman koodausnopeuden ja samaan aikaan yhtä dekadia pienemmän virrankulutuksen verrattuna samalla teknologialla toteutettuun digitaaliseen signaalinkäsittelyprosessoriin.

Optimoidut elektroniset järjestelmät hyödyntävät älyteknologiaa

VTT:n integroitujen piirien tutkimuspalvelu tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä ASIC-piirejä. Olemme kehittäneet yhdessä Siemensin kanssa uudenlaisen, patentoidun anturisignaalin tunnistusmenetelmän ja integroidun lukuelektroniikkapiirin 64-elementtisen akustiseen ohutkalvoresonaattoriin (FBAR) perustuvalle anturimatriisille. Eräs tämän tekniikan käyttöalueista on ilman erillisiä tunnistimia toimiva biomolekyylitunnistus nestemäisessä tai kaasumaisessa ympäristössä.

Tarjoamme laajan valikoiman eri toteutusteknologioita, ohjelmoitavasta logiikasta täysin räätälöityihin, analogisia ja analogis-digitaalisia signaaleja käsitteleviin ASIC-piireihin. Integroitujen ja ohjelmoitavien logiikkapiirienkehitystyö tehdään nykyaikaisissa suunnitteluympäristöissä.

Digitaalipiirien suunnitteluvuo sisältää työkalut suunnitteluun (VHDL-koodaus ja -simulointi), toteutukseen (synteesi ja automatisoitu layout), tarkastukseen, testaukseen sekä valmistettavuuden varmistamiseen (DFM). Analogia- ja sekasignaali- sekä RF-piirien toteutukseen on käytössä vastaavat suunnitteluvuot.

Prototyyppi- ja testipiirit valmistetaan kustannustehokkaasti moniprojektikiekko prosessiajoina Europracticen tai CMP:n kautta. Pienten ja keskisuurten piirimäärien valmistus tehdään yhteistyössä teollisten kumppaneidemme kanssa, jotka tarjoavat valmistus-, pakkaus- ja tuotantotestauspalveluja.


Lisätietoja

Kari Tukkiniemi
Erikoistutkija
020 722 6649