Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Systeemianalyysi

Analyysien ja räätälöityjen menetelmien avulla voimme pienentää monimutkaisten järjestelmien riskejä ja epävarmuutta sekä ymmärtää niiden stokastisuutta.

Analyysit paljastavat järjestelmän heikkoudet, osoittavat luotettavuusvaatimusten mukaisen käyttäytymisen, selittävät stokastisia ilmiöitä tai paljastavat esimerkiksi monimutkaisten tietokokonaisuuksien piilotettuja rakenteita.

VTT:llä on kymmenien vuosien kokemus todennäköisyyspohjaisista turvallisuuden arvioinneista (PSA) Suomen ja Ruotsin ydinvoimaloissa sekä lukuisten itä- ja länsieurooppalaisten PSA-tutkimusten tarkastamisesta. 

Sovelluksia ydinturvallisuudesta big dataan

Kiinnostuksenkohteitamme ovat ydinturvallisuus, viestintäverkostojen luotettavuus ja kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyky. Lisäksi olemme analysoineet tietoliikennejärjestelmissä esiintyvien todennäköisyysjakaumien paksujen häntien merkitystä. 

Olemme myös tutkineet hajautetun tietojenkäsittelyn tehoa vertaisverkoissa ja kehittyneissä suunnittelualgoritmeissa. Tällä hetkellä kehitämme uudenlaista geneeristä lähestymistapaa big datan jäsentelyyn.

Edistyneitä matemaattisia menetelmiä ja välineitä

Teemme kvantitatiivisia riski- ja luotettavuusmalleja kriittisiin järjestelmiin. VTT ylläpitää riskien ja luotettavuuden analysointiin tarkoitettua FinPSA-laskentaohjelmaa. Tätä käytetään täysmittaisten, todennäkösyyspohjaisten riskien ja turvallisuuden arviointien (PSA, PRA) mallintamisessa. VTT hyödyntää Bayes-verkkoja asiantuntija arvioiden sekä tilastollisen päättelyn yhdistämiseen.

Viestintäverkkojen ja energiajärjestelmien kaltaisten monimutkaisten järjestelmien tutkimuksessa sovellamme edistyneitä menetelmiä kuten stokastisia prosesseja, jonoteoriaa, satunnaisia graafeja, kombinatoriikkaa sekä matemaattista tilastotiedettä.

Monimutkaisten järjestelmien mallintamiseen on välttämätöntä saada asianmukaista tietoa olemassaolevista järjestelmistä. Hankkeissamme hyödynnetään usein VTT:n ainutlaatuista monialaosaamista. Luomme konseptuaalisia malleja, jotka tukevat monitieteellisen asiantuntijajoukon yhteistyötä.

VTT on mukana seuraavissa ydinturvallisuutta edistävissä kansainvälisissä järjestöissä ja hankkeissa: OECD:n ydinenergiajärjestö, IAEA:n tekniset komiteat ja työryhmät, ETSON, Nugenia, Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus, Pohjoismaiden PSA-ryhmä sekä Itä-Euroopan ydinalan sääntelyviranomaisia tukevat EU-hankkeet.


Lisätietoja

Ilkka Norros (stokastiset järjestelmät)
Tutkimusprofessori
020 722 5627

Markus Porthin (ydinturvallisuus)
Erikoistutkija
020 722 6883