Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakennusten kokonaistoimivuus

Osaaminen

VTT edistää rakennusten ja tilojen elinkaariedullista kokonaistoimivuutta. VTT kehittää kriteereitä, menettelyjä, laskennallisia ja kokeellisia arviointimenetelmiä sekä päätöksentekoa helpottavia työkaluja rakennusten elinkaaren eri vaiheisiin toimivuuden varmistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. VTT:n toiminta perustuu vahvaan koetun sisäympäristön ilmiöiden, sisäilman ja rakenteiden vuorovaikutusten, rakennusfysiikan, rakenne- ja laitejärjestelmien sekä rakennuskokonaisuuksien toimivuuden osaamiseen. VTT hyödyntää kokonaistoimivuuden varmistamisessa kv. yhteistyössä kehitettyjä menettelyjä, laaja-alaisia laskenta- ja simulointivalmiuksia sekä kokeellisen tutkimuksen menetelmiä.

Haasteet

Merkittävä osa kiinteistö- ja rakennusklusterin toiminnasta keskittyy rakentamisen lopputuotteen elinkaaren hallintaan; käyttö, ylläpito, huolto ja korjaaminen. Systemaattiset ja tehokkaat menetelmät toimivuustietojen hallitsemiseksi ovat siis välttämättömyys. Erilaisista kohteista (komponentit, tekniset järjestelmät, rakennukset ja tilat) tarvittava tietosisältö pitää tuntea, jotta sen tuottamiseen tarvittavia menetelmiä voidaan kehittää. Haasteena on siis kohdentaa oikein sekä tuottaa ja jalostaa luotettavaa toimivuustietoa tiedon erilaisille hyödyntäjäryhmille. Kokonaistoimivuuden arvioinnin kehityspotentiaalia on myös mittausmenetelmien ja laskentamallien yhteensovittamisessa, diagnostiikka -menetelmissä ja koetun sisäympäristön kriteereissä.

Ratkaisut

 • Yhdyskuntien ja rakennusten energia- ja päästötasemallit
 • Rakennuskokonaisuuksien toimivuuden varmistamisen systematiikka, simulointi- ja monitorointimenetelmät
 • Laitejärjestelmien (lämmitys, viilennys, ilmanvaihto, valaistus, lämmin käyttövesi) toimivuuden varmistamisen menetelmät
 • Rakennusosien (ikkunat, seinät, alapohjat, yläpohjat, ovet) lämpö-, virtaus- ja kosteustekninen toimivuuden analyysimenetelmät
 • Rakennusmateriaalien, ilmanvaihdon ja sisäilman laadun vuorovaikutusten analyysimenetelmät
 • Huonetilojen sisäilman lämpötila- ja epäpuhtausjakautumien mallinnus, mittaus ja visualisointi
 • Huonetilojen moniulotteiset visualisointi- ja virtualisointimallit
 • Lämpöviihtyvyyden malli
 • Koetun sisäympäristön kriteerit

Hyödyt

 • Tasapainoinen tavoiteasetanta ratkaisuille
 • Kokonaistoimivuuden varmistaminen elinkaaren eri vaiheissa
 • Optimoituja kokonaisratkaisuja osaoptimoitujen sijaan
 • Nykyistä parempaa rakentamisen laatua ja laadukkaampia kiinteistöpalveluja
 • Hallittuja riskejä elinkaaripalveluihin
 • Suoritusarvovaatimukset tuotekehitykseen
 • Uutta tieteellistä tietoa ihmisen aistimasta ja kokemasta sisäympäristöstä (lämpöviihtyvyys, aistittu sisäilmanlaatu)
 • Uudet perusteet tilojen lämmitys- ja viilennysratkaisujen suunnitteluun ja mitoitukseen
 • Käyttäjien osallistuminen suunnitteluun ja ratkaisujen valintaan

Referenssit ja ansiot

 • Useiden EU-projektien koordinointeja (I3CON, INTUBE, NORTHPASS, SuccessFamilies) ja osallistuminen lisäksi noin 10:een muuhun EU-projektiin. Hankkeissa on yhteensä kymmeniä kumppaneita rakennus- ja kiinteistöalalta ja tuoteteollisuudesta.
 • Kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä mm. kiinalaisten, etelä-korealaisten, amerikkalaisten, japanilaisten ja venäläisten organisaatioiden kanssa.
 • Jäsenyyksiä kv. järjestöissä, verkostoissa sekä asiantuntija- ja neuvonantajaelimissä: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST), European Committee for Standardization (CEN), International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), International Energy Agency (IEA), International Organization for Standardization (ISO), European Construction Technology Platform (ECTP), LowExNet.
 • Vetovastuu Suomen rakennusten energian käyttöä koskevissa kansallisissa tutkimus- ja teknologiaohjelmissa yli 20 vuotta (LVIS2000, ETRR, RAKET, CUBE)
 • 4 tohtoria


Lisätietoja

Helena Järnström
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 6123

Satu Paiho
Erikoistutkija
020 722 4908

Pekka Tuomaala
Erikoistutkija
020 722 4929