Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Liikenneturvallisuus

Laadukkaat tutkimustuloksemme toimivat pohjana tie- ja raideliikenteen turvallisuuden parantamista koskevalle strategiselle päätöksenteolle. 

Useimmat liikenneonnettomuuksien aiheuttamat menetykset voidaan välttää kehittämällä lisää kustannustehokkaita keinoja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Riittämätön liikenneturvallisuus aiheuttaa vuosittain maailmanlaajuisesti huomattavia kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallis-taloudellisia menetyksiä: yli miljoona liikennekuolemaa ja 12 miljoonaa loukkaantumista.

Liikennekuolemia EU:ssa on vuosittain yli 30 000 ja yhteiskunnallis-taloudelliset tappiot ovat lähes kaksi prosenttia alueellisesta tuotannosta. Liikenneturvallisuuden parantamiskeinoja ovat esimerkiksi ajoneuvojen passiivisten turvaominaisuuksien lisääminen, elektroninen ajovakauden valvonta, automaattinen nopeudenvalvonta ja älykäs ajonopeuden sopeuttamisjärjestelmä.

Stoppi liikennekuolemille ja vakaville ympäristövahingoille

Osaamisemme ydinaluetta ovat liikennejärjestelmät ja niiden osatekijöiden väliset vuorovaikutukset. Keskeisiä tutkimusalueitamme ovat turvallisuusstrategiat ja -johtaminen, kuljettajan toiminta (mukaan lukien ajoneuvon nopeus), tieympäristö, liikenteen valvonta, kevyt liikenne sekä rautatieliikenne.

Tie- ja raideliikenteen osalta VTT:n tutkimusalueita ovat turvallisuusstrategiat ja -johtaminen sekä turvallisuus- ja vaikuttavuusarvioinnit. Esimerkiksi osana TARVA-hanketta olemme arvioineet kansallisen liikenneturvallisuussuunnitelman vaikuttavuutta ja kehittäneet työkaluja tie- ja raideliikenteen parannusten turvallisuusarviointiin. 

Tie- ja raideliikenteen turvallisuutta koskeva tutkimuksemme palvelee yrityksiä, päätöksentekijöitä, teiden ja ratojen ylläpitäjiä sekä tietenkin matkustajia. Toimintamme painopiste on Suomessa, mutta osallistumme aktiivisesti myös eurooppalaiseen turvallisuustutkimukseen ja hyödynnämme laajaa kansainvälistä asiantuntijaverkostoamme, esimerkiksi FERSI:tä ja ECTRI:tä.

Jo kuuden vuoden ajan olemme koordinoineet Turvallinen liikenne 2025 -tutkimusohjelmaa, jossa on mukana yksityisiä yrityksiä ja liikenneturvallisuusviranomaisia.


Lisätietoja

Juha Luoma
Tutkimusprofessori
020 722 4533

Harri Peltola
Johtava tutkija
020 722 6200