Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Liikennejärjestelmät

Edistämme sosio-teknologista muutosta kohti älykkäitä ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia kuljetusjärjestelmiä tarjoamalla tietoa, menetelmiä ja käytännönläheisiä työkaluja strategista suunnittelua ja päätöksentekoa varten.

VTT ei vain tarjoa käytännönläheistä tietoa ja suosituksia liikennejärjestelmien suunnitteluun ja päätöksentekoon, vaan kehittää myös uusia liiketoimintamalleja liikenteeseen liittyville palveluille.

Yksi esimerkki työstämme on päästöjen laskentaan liittyvä tietokanta Lipasto, joka auttaa ketä tahansa käyttäjää tarkistamaan liikennepäästöjensä määrän. Lipasto on ainoa maksuton ja tasapuolinen tietokanta, joka huomio kaikki liikennemuodot. Käyttäjät voivat helposti ja luotettavasti vertailla eri liikennemuotojen energiankulutusta.

Älykkäitä ratkaisuita puhtaamman ympäristön ja paremman liikennevirran vuoksi

Liikennejärjestelmien tutkimuksemme palvelee seudullista, kansallista ja EU:n julkishallintoa sekä yrityksiä. Tuotamme tietoa ja menetelmiä päätöksenteon tueksi, esimerkiksi ennakoinnin, ohjauskeinojen tunnistamisen sekä vaikutusten arvioinnin avulla.

Liikennetutkimuksemme näkökulmina voivat olla esimerkiksi liikenne osana energia- ja ilmastostrategioita, palvelutasot, teknologioiden ja palveluiden innovaatioprosessien kehittäminen sekä uudistaminen, ihmisten viisas liikkuminen tai vaikka energiankulutus ja päästöt.

Ennakointia, arviointeja ja skenaarioita

Teemme liikennesektorin julkisten ja yksityisten organisaatioiden strategiatöitä sekä toimintalinjojen valmistelua tukevaa ja ennakoivaa arviointitoimintaa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Ilmastonmuutoksen hillinnän visiot ja toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050 -hanke.

Tunnemme liikennejärjestelmän teknologioiden ja palveluiden toimijaverkostot, mistä esimerkkinä on sähköautoiluun liittyvä eMap-projekti. Hallitsemme lisäksi liikkumisen analyysit.


Lisätietoja

Heikki Kanner
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 6210

Karri Rantasila
Asiakaspäällikkö
020 722 4024