Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kiinteistöjen käyttö ja palvelukyky

Osaaminen

Kiinteistöalan ydinosaamista VTT:llä on koko rakennuksen elinkaarenaikaisen toimivuuden hallintaan liittyvät teknologiat ja menettelyt. Kiinteistön käytettävyys koostuu elinkaariedullisuudesta, riittävästä palvelukystä ja optimoiduista sisäolosuhteista, joiden kehittämisen kautta on mahdollista kehittää uutta palveluliiketoimintaa. VTT:n osaaminen kiinteistöjen ja tilojen hallintajärjestelmistä, käyttöliittymistä, käyttäjä-, ylläpito- ja kiinteistöpalveluista ja niiden hankinnasta sekä uusien, innovatiivisten ratkaisujen monipuolisesta soveltamisesta tukee asiakkaidemme menestymistä. Asiakaslähtöisyys ja yritysten uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat kehitystyössä keskeisiä. VTT:n osaaminen perustuu.

 • kiinteistönpitoprosessien ja kiinteistötietojen liiketoiminnalliseen ja teknologiseen hallintaan,
 • vahvaan automaatio-, informaatio- ja kommunikaatioteknologian sekä laite- ja rakennejärjestelmien hallintaan,
 • koetun sisäympäristön ja rakennusten toimivuuden laaja-alaiseen analysointiosaamiseen elinkaaren eri vaiheissa sekä
 • vahvoihin kansainvälisiin verkostoihin.

Haasteet

Kiinteistöliiketoiminnassa kilpailuetu syntyy asiakkaan ja käyttäjän vaatimukset täyttävästä tilojen optimoidusta palvelukyvystä. Keskeisiä ominaisuuksia ovat käyttäjälähtöisyys ja ympäristömyönteisyys sekä sisäolosuhteiden kannalta talotekniset palvelut. Rakennuskannasta uusiutuu vuosittain vain noin prosentin verran, joten olemassa olevan rakennuskannan ennakoiva ylläpito ja hoito sekä ajanmukaistaminen ovat keskeisiä kiinteistöalan haasteita. On kehitettävä ratkaisuja, joilla voidaan ajanmukaistaa koko kiinteistökantaa elinkaariedullisesti ja samalla myös käyttäjälähtöisyys huomioiden. Pitkäjänteiset asiakassuhteet, laatukysymykset ja palvelukyky saavat tällöin huomattavasti lisää painoarvoa.

Hankinta- ja tuottajamallit tulevat muuttumaan, jolloin tarvitaan uusia menetelmiä prosessien ja riskien hallintaan sekä toimivuuden varmistamiseen ja todentamiseen pitkällä aikajänteellä (elinkaarivastuumallit). Rakennusten tietomallit otetaan viimeistään käyttöön vuoteen 2020 mennessä rakennusten elinkaaren hallintaan liittyvissä toimintaprosesseissa. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa edellytetään liiketoimintaosaamisen, organisaatioiden toimintaa koskevan osaamisen ja alan toimintaprosessien sekä teknologioiden tuntemuksen yhdistämistä.

Ratkaisut

 • Kiinteistönpitoa ja kiinteistöpalveluja tehostavat informaatiojärjestelmät (tietomallit,
  tiedonsiirron rajapinnat, visualisointi, huoltokirjat/käytön opastus, raportointimallit).
 • Kiinteistöjen toimivuustiedon reaaliaikainen kerääminen, analysointi ja jakaminen hyödyntämällä tehokkaasti ICT-teknologiaa (informaatioteknologiaa).
 • Kiinteistöjen ja tilojen palvelukyvyn varmistaminen ja sen vaikutuksen selvittäminen arvonmuodostukseen.
 • Talotekniikan kehittyneet ja toimivat ohjaus-, säätö- ja diagnostiikkaratkaisut.
 • Korjaus- ja täydennysrakentamista tukevat elinkaaritalouden arviointimenetelmät (life cycle positioning).
 • Palvelujen hankintamenettelyt ja uudet palvelukonseptit (olosuhde-, elinkaari- ja turvapalvelut).

Hyödyt

 • Kiinteistöjen ja tilojen käytön kokonaisoptimointi
 • Käyttäjälähtöiset palvelut(teknologiat), toimintamallit ja päätöksenteon tukijärjestelmät
 • Elinkaariosaamiseen perustuva systemaattinen kiinteistönpito
 • Vaatimusten hallinta läpi kiinteistöjen elinkaaren, prosesseihin kytkeytyvät vaatimustenhallinnan työkalut
 • Informaatio- ja kommunikaatioteknologian sovellusten tehokas hyödyntäminen kiinteistöliiketoiminnassa
 • Tiedonsiirron ja -jakamisen menetelmät, tietomallipalvelimet
 • Kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmistojen rajapintojen standardisointi ja standardien (IFC, ifcXML) toteuttaminen työkaluihin
 • Tuotettuun lisäarvoon perustuvat palkitsemismekanismit ja sopimusmallit
 • Uuden ja energiatehokkaan teknologian pääsy markkinoille.

Referenssit ja ansiot

 • Useiden EU-projektien koordinointeja (eDIANA, Success Families, I3CON, INTUBE, HospiTool) ja osallistuminen lisäksi 5:een EU-projektiin, joissa yhteensä kymmeniä kumppaneita rakennus- ja kiinteistöalalta
 • Kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä mm. kiinalaisten, eteläkorealaisten, amerikkalaisten, japanilaisten ja venäläisten sekä pohjoismaisten organisaatioiden kanssa
 • Jäsenyyksiä kansainvälisissä järjestöissä, verkostoissa sekä asiantuntija- ja neuvonantajaelimissä: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST), European Committee for Standardization (CEN), International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), International Energy Agency (IEA), International Organization for Standardization (ISO), European Construction Technology Platform (ECTP), LowExNet, European Facility Management Network (EuroFM), Pohjoismainen FM-verkosto (NordicFM)
 • Vetovastuu Suomen rakennusten energian käyttöä koskevissa kansallisissa tutkimus- ja teknologiaohjelmissa yli 20 vuotta (LVIS2000, ETRR, RAKET, CUBE)
 • 1 tutkimusprofessori, 1 dosentuuri, 4 tohtoria